KNAW

Onderzoek

Bladranden snijhortensia

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Bladranden snijhortensia
Looptijd 2004 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1329470
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Achterhalen van de oorzakelijke omstandigheden die leiden tot bladrandverbranding bij Hortensia, alsmede het opstellen van een concreet praktijkadvies om bladrandverbranding te voorkomen. Door een aantal bepalende factoren die de vochtbalans beïnvloeden vast te leggen alsmede de klimaatomstandigheden en de bemesting wordt een beter inzicht verkregen wanneer (hoe snel) en waardoor de schade optreedt. Verwacht wordt dat de problemen eerder optreden dan de schade zichtbaar is. Daarnaast wordt nagegaan op welke wijze de teler klimatologisch dan wel via watergift en bemesting kan ingrijpen om het probleem te verminderen dan wel te voorkomen.
Voortgang/resultaten
Gedurende de 1e teeltperiode van de trek worden planten opgekweekt onder vier verschillende teeltstrategieën. Deze strategieën zijn erop gericht om verschillende droge stof niveaus in het gewas c.q. blad te creëren. Vervolgens worden vier partijen planten met een verschillend drogestofgehalte verdeeld over drie praktijkbedrijven en PPO en gevolgd tijdens de afkweekperiode.
Voortgang/resultaten
Gedurende de 1e teeltperiode van de trek worden planten opgekweekt onder vier verschillende teeltstrategieën. Deze strategieën zijn erop gericht om verschillende droge stof niveaus in het gewas c.q. blad te creëren. Vervolgens worden vier partijen planten met een verschillend drogestofgehalte verdeeld over drie praktijkbedrijven en PPO en gevolgd tijdens de afkweekperiode.
De resultaten:
- Bladrandschade neemt toe naarmate de bladeren lager aan de plant zitten
- Belichting geeft een hoger drogestof gehalte Snel wijder zetten in de opkweek leidde tot uiteenlopende resultaten
- Hoe meer klimaatdynamiek, hoe meer bladrandschade
- Een lage start EC (1) heeft meer bladrandschade tot gevolg dan een hogere start EC (2 of 3)
Praktijkadvies:
1. Probeer in het eerste deel van de teelt veel droge stof op te bouwen door: Zoveel mogelijk licht toe te laten. Etmaaltemperatuur niet te hoog in te stellen. Normaal moment van wijder te zetten. Planten mogen elkaar net niet raken
2. Probeer grote klimaatschommelingen zoveel mogelijk te voorkomen.
3. Start met een EC gietwater boven de 2 in de opkweek, om later bladranden te voorkomen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon D. Kraaijeveld

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie