KNAW

Research

Leaf cut test anthurium

Pagina-navigatie:


Update content


Title Leaf cut test anthurium
Period 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1329471
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
De groei van Anthurium planten kenmerkt zich door een cyclische ontwikkeling waarbij na iedere ontwikkeld blad, de plant in principe in staat is één bloem te vormen. In de teelt van Anthurium is het noodzakelijk om regelmatig het oude blad te snijden. Door de verschillende telers wordt heel verschillend omgegaan met het bladsnijregiem. Het aantal bladeren wat per plant wordt aangehouden hangt in de praktijk nauw samen met de plantdichtheid.

In dit onderzoek zijn bij gelijke plantdichtheid twee extreme bladsnijstrategieën met elkaar vergeleken: planten op één volwassen blad ( 1 blad ) t.o.v. planten op drie volwassen bladeren ( 3 bladeren ). Dit is gedaan voor de cultivars Acropolis , Midori , Tropical en Fantasia .

Resultaten
Uit het onderzoek is voor alle cultivars gebleken dat planten met drie bladeren meer bloemen produceerden van een betere kwaliteit (langer, groter bloemdiameter, zwaarder), maar er werden veel meer kromme takken gesneden dan van de planten op één volwassen blad. De gemiddelde houdbaarheid werd niet significant door het bladsnijregiem beïnvloed. Planten op drie bladeren vallen echter eerder om en nemen bij sommige cultivars zodanig in omvang toe dat werkzaamheden aan het gewas en de oogst bemoeilijken. Dit kunnen argumenten zijn om meer blad te snijden dan vanuit het oogpunt van productie en kwaliteit wenselijk.

Related organisations

Related people

Contact person P. van Boekel

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation