KNAW

Onderzoek

Bladval kuipplanten

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Bladval kuipplanten
Looptijd 01 / 2004 - 10 / 2005
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/292806
Onderzoeknummer OND1329472
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
In de afzetfase van kuip- en terrasplanten kan met name bij het gewas Tibouchina bladval optreden. Het probleem van bladval bij Tibouchina verschilt duidelijk per tuinder. Bedrijfsspecifieke omstandigheden tijdens de teelt spelen dus hoogst waarschijnlijk een belangrijke rol. Door middel van registratie op de bedrijven gekoppeld aan de mate van bladval moet dit onderzoek inzicht geven in de bepalende teeltfactoren die van invloed zijn op het optreden van bladval. Als deze duidelijk zijn kunnen gerichte acties ondernomen worden om bladval te voorkomen dan wel te beperken.

Resultaten
Een uitgebalanceerd bemestingsschema met voldoende sporen is noodzakelijk voor een goede kwaliteit van Tibouchina. Start bij een nieuwe teelt Tibouchina met een relatief lage pH van 5.0, zodat de pH niet te snel oploopt. Een hoge pH bemoeilijkt de opname en beschikbaarheid van bepaalde spoorelementen. Bladanalyses laten een laag kalium gehalte zien. Laat ammonium niet oplopen, dit kan een belemmering vormen voor een goede kalium opname. Daarnaast kan een hoog ammoniumgehalte de calcium- en magnesiumopname belemmeren. Neem regelmatig (eens per 4 weken) een grondmonster om de verhoudingen van de elementen te bepalen en om het te veel oplopen van de pH te controleren.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon D. Kraaijeveld

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie