KNAW

Research

Bloeiproblemen campanula (NL)

Pagina-navigatie:


Update content


Title Bloeiproblemen campanula (NL)
Period 01 / 2004 - 12 / 2006
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/289184
Research number OND1329477
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

De afgelopen jaren loopt de bloemproductie van campanula serieus terug. De oorzaak wordt gezocht in pathogenen in het wortelgestel en/of de vermeerderingstechniek.
Het onderzoek is breed opgezet en richt zich op het helder maken van de oorzaak en het ontwikkelen van een aanpak.
Voortgang/resultaten
Samenvatting
In monsters welke in het kader van het project Praktijkinventarisatie naar slechte bloemproductie van Campanula glomerata zijn genomen zijn vaak Meloidogyne hapla en Pratylenchus penetrans gevonden. Uit een gelijktijdig met de bemonstering uitgevoerde enquête is geen duidelijk verband gebleken tussen het aantal aaltjes dat in een monster werd aangetroffen en schade die een teler daarvan denkt te ondervinden. In de eerste fase van het project is onderzocht of en zo ja welke invloed genoemde aaltjes hebben op de groei en ontwikkeling van C. glomerata.
De planten in een eerste proef gebleken alle besmet te zijn met beide soorten aaltjes. De oorzaak bleek te liggen in het gebruikte plantmateriaal: Ondanks dat bij een zeer intensieve bemonstering geen aaltjes waren aangetroffen bleek achteraf dat er toch aaltjes aanwezig waren geweest. Het aantal aaltjes dat bij het planten in onder de detectiegrens lag wist zich in een jaar uit te breiden tot een zware besmetting. Hiermee kon één hoofdvraag van het project worden beantwoord: Meloidogyne hapla en Pratylenchus penetrans kunnen zich sterk vermeerderen op Campanula glomerata. Een andere belangrijke vraag kon niet beantwoord worden: welke schade richten aaltjes aan bij Campanula? In de tweede proef is opnieuw naar een antwoord gezocht.
Conclusie
Campanula glomerata is een uitstekende waardplant voor P. penetrans en M. hapla. Beide aaltjes vermeerderen zich snel op het gewas zonder dat in het eerste groeiseizoen daarvan uiterlijk tekenen zichtbaar zijn. In deze proef vermeerderde M. hapla zich sneller dan P. penetrans. Aaltjes die vanuit weefselkweek, als schoon erkend uitgangsmateriaal, al mee kunnen komen.
De resultaten van de proef ondersteunen het vermoeden van nogal wat telers dat naast aaltjes een andere factor zoals schimmelbesmetting aanwezig moet zijn wil zichtbare schade ontstaan.

Related organisations

Related people

Contact person D. Kraaijeveld

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation