KNAW

Research

Flower buds trachelium

Pagina-navigatie:


Update content


Title Flower buds trachelium
Period 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1329481
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Na het uitplanten in de zomermaanden van Trachelium voor de snijbloemenproductie treedt vaak voortijdige bloemknopinductie op, waardoor de bloem uiteindelijk te kort blijft. Om dit te voorkomen kan een korte periode daglengteverkorting worden toegepast na het uitplanten in de kas. In veel gevallen heeft dit echter tot gevolg dat een gedeelte van de planten te lang vegetatief blijft. De natuurlijke lange dagen in de zomer en de afnemende daglengte tijdens de teelt in de nazomer zijn hierop van invloed. Daarnaast spelen mogelijk de plantleeftijd en eventuele groeiremming door te natte- of te droge omstandigheden na het uitplanten een rol bij een vroegtijdige knopaanleg of juist het uitstellen daarvan. Binnen dit onderzoek wordt gekeken naar diverse oplossingsrichtingen voor dit probleem.

Resultaten
Daglengteverkorting direct na het uitplanten van de blauwbloemige cultivar Lake Superior en de witte cultivar Lake Forest White had een gunstig effect als dit gedurende 6 dagen werd toegepast na het uitplanten van 10 weken oude planten op 23 juni. Bij het uitplanten van jongere planten op vroegere data veroorzaakte een langere kortedagperiode wel een grotere steellengte, maar ook vaak een te laag bloeipercentage. Omdat plantleeftijd, plantdatum en de lengte van de kortedagperiode een combinatie vormden, kan geen uitspraak worden gedaan over de afzonderlijke invloeden hiervan. Het verdient aanbeveling om hier via toekomstig onderzoek duidelijkheid over te krijgen.

Related organisations

Related people

Contact person D. Kraaijeveld

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation