KNAW

Onderzoek

Bloemknoppen trachelium

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Bloemknoppen trachelium
Looptijd 2004 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1329481
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Na het uitplanten in de zomermaanden van Trachelium voor de snijbloemenproductie treedt vaak voortijdige bloemknopinductie op, waardoor de bloem uiteindelijk te kort blijft. Om dit te voorkomen kan een korte periode daglengteverkorting worden toegepast na het uitplanten in de kas. In veel gevallen heeft dit echter tot gevolg dat een gedeelte van de planten te lang vegetatief blijft. De natuurlijke lange dagen in de zomer en de afnemende daglengte tijdens de teelt in de nazomer zijn hierop van invloed. Daarnaast spelen mogelijk de plantleeftijd en eventuele groeiremming door te natte- of te droge omstandigheden na het uitplanten een rol bij een vroegtijdige knopaanleg of juist het uitstellen daarvan. Binnen dit onderzoek wordt gekeken naar diverse oplossingsrichtingen voor dit probleem.

Resultaten
Daglengteverkorting direct na het uitplanten van de blauwbloemige cultivar Lake Superior en de witte cultivar Lake Forest White had een gunstig effect als dit gedurende 6 dagen werd toegepast na het uitplanten van 10 weken oude planten op 23 juni. Bij het uitplanten van jongere planten op vroegere data veroorzaakte een langere kortedagperiode wel een grotere steellengte, maar ook vaak een te laag bloeipercentage. Omdat plantleeftijd, plantdatum en de lengte van de kortedagperiode een combinatie vormden, kan geen uitspraak worden gedaan over de afzonderlijke invloeden hiervan. Het verdient aanbeveling om hier via toekomstig onderzoek duidelijkheid over te krijgen.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon D. Kraaijeveld

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie