KNAW

Onderzoek

CO2 & fotosynthese cymbidium

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel CO2 & fotosynthese cymbidium
Looptijd 02 / 2004 - 04 / 2004
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/293960
Onderzoeknummer OND1329491
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van een onderzoeksvraag van de LTOcommissie Cymbidium naar optimale teeltomstandigheden in relatie tot de fotosynthese. Door metingen op een praktijkbedrijf is meer inzicht verkregen in optimale en limiterende omstandigheden van de groeifactoren licht, temperatuur en CO2 op de fotosynthese van Cymbidium.
Voortgang/resultaten
Met de apparatuur was het mogelijk om de effecten van licht, CO2, temperatuur en r.v. op de fotosynthese te bestuderen. Het bleek dat de hoogste fotosynthese bij het 2e of 3e blad van een nieuwe scheut gevonden werd. Vergeleken met andere gewassen is de fotosynthese wel laag, voornamelijk door de grote weerstand van de huidmondjes.
De fotosynthese nam in de ochtend snel toe, maar nam af in de middag als gevolg van het sluiten van de huidmondjes. Het tijdstip van de afname ging gepaard met een verhoging van de bladtemperatuur. Bij verlaging van de bladtemperatuur steeg de fotosynthese weer. CO2 had een groot effect op de fotosynthese. Hoge concentraties in de vroege morgen remden echter de fotosynthese.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Plant dynamics

Betrokken personen

Contactpersoon D. Kraaijeveld

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie