KNAW

Onderzoek

Consultancy inventarisatie bodemplagen groene en bonte potplanten

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Consultancy inventarisatie bodemplagen groene en bonte potplanten
Looptijd 2004 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1329504
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Door kwekers van groene en bonte planten is kenbaar gemaakt dat in diverse teelten wortelwolluis schade veroorzaakt. Onduidelijk was of in alle situaties wortelwolluis de veroorzaakster was. Om helder te krijgen in welke gewassen problemen spelenis in het najaar van 2003 een enquête gehouden over bodemgebonden ziekten en plagen onder telers van groene en bonte planten. Een aantal telers die problemen met wortelwolluis meldden, is hierop bezocht, om de mate van optreden van de plaag en de veroorzaakte schade in kaart te brengen.
Voortgang/resultaten
Duponchelia, varenrouwmuglarven, wortelrot en wortelwolluis werden genoemd als meest voorkomende bodemgebonden aantasting. De aantasting door wortelwolluis varieerde van afwezig tot een aantasting van bijna alle kluiten van het verkoopbare product. De veroorzaakte directe schade beperkte zich tot groeiremming. Deze is tijdens de teelt nauwelijks waarneembaar. Naast groeiremming kan economische schade ontstaan door het weigeren van aangetaste partijen.
De aantasting is meestal het gehele jaar op het bedrijf aanwezig. De aantasting kan met het plantmateriaal meekomen, maar ook kan een nieuwe aanplant op het bedrijf besmet raken. Een eventuele bestrijding gebeurt chemisch. Een aantal telers voert geen bestrijding uit, omdat dit volgens hen te bewerkelijk is. Ervaringen met biologische bestrijding van wortelwolluis zijn onbekend. Ook door middel van hygiënische maatregelen is aantasting door wortelwolluis te beheersen, zeker omdat een aantal teelten met schoon stek wordt gestart. Een literatuuronderzoek gaf informatie over levenscyclus, waardplanten, schade en bestrijdingsmogelijkheden van wortelwolluis. In het rapport worden tevens aanbevelingen gedaan.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon D. Kraaijeveld

Classificatie

D18130 Bodem
D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie