KNAW

Research

Effects of increasing assimilation lamps

Pagina-navigatie:


Update content


Title Effects of increasing assimilation lamps
Period 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1329548
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Met opgevoerde 600 Watt lampen is op een bedrijf in de Haarlemmermeer onderzoek gedaan naar de effecten van het opvoeren van lampen op de lichtopbrengst, de spectrale verandering in het lichtspectrum en het effect van de productie van het rozengewas onder de opgevoerde lampen. De controle-meting is op hetzelfde bedrijf gedaan onder niet opgevoerde lampen.
Voortgang/resultaten
Uit het onderzoek bleek dat opvoeren van assimilatielampen, aanbrengen van een verhoogde spanning op de lamp, leidt tot een hogere lichtopbrengst, gemeten in mol/m².s.Het opvoeren zorgt voor een verschuiving in het uitgestraalde spectrum naar het rode deel ervan (622-700 nm) en enigszins naar het blauw (400-560 nm). Het effect van een verschil in belichtingsniveau tussen het 400 Watt en het 600 Watt systeem komt overeen met het proefondervindelijk vastgestelde effect van 2,56 g per mol. De veronderstelling dat een spectrum met meer rood en blauw licht leidt tot extra productie is in de vergelijking tussen het 400 Watt en het 600 Watt systeem niet bevestigd.

Related organisations

Related people

Contact person D. Kraaijeveld

Classification

D14800 Energy
D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation