KNAW

Onderzoek

Electro-ontzouting van recirculatiewater

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Electro-ontzouting van recirculatiewater
Looptijd 07 / 2002 - 12 / 2003
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/292471
Onderzoeknummer OND1329550
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Op initiatief van Aqua-Terra Nova zijn in samenwerking met Kiwa in de zomer van 2001 experimenten uitgevoerd met een nieuwe ontzoutingstechniek, die in een later stadium Elektro-Ontzouting is gedoopt.
Deze experimenten en duidelijke referenties uit de Verenigde Staten gaven aanleiding voor een nadere beschouwing van de techniek. Bij deze nadere beschouwing bleek een mogelijke toepassing in de glastuinbouw een interessante optie, omdat hierbij wordt aangesloten op een actueel probleem (kosten gietwaterproduktie en afvoer afvalwater).
Daarnaast is tevens van een aantal bestaande ontzoutingstechnieken de toepassingsmogelijkheid bepaald.
Voortgang/resultaten
Electro-ontzouting
Na orienterende proeven bleek Electro-ontzouting nog niet de aangewezen technologie op dit moment. Het project heeft echter wel geleid tot kennis over de ontwerpgrondslagen en de toepassingsmogelijkheden van Elektro-Ontzouting. Hoewel vanwege de huidige ontwikkelingsfase de techniek nog niet bedrijfseconomisch toepasbaar is, wordt verwacht dat de techniek binnen vijf jaar competitief wordt. Aanbevolen wordt dan ook om de ontwikkelingen op de voet te blijven volgen
Kennis omtrent de toepassingsmogelijkheden van ontzouting in de glastuinbouw.
De toepassingsmogelijkheden van ontzouting (Elektro-Ontzouting, Omgekeerde Osmose, Ionenwisseling, Elektrodialyse, Memstill en een combinatie van nanofiltratie en Omgekeerde Osmose) in de glastuinbouw zijn sterk bedrijfsspecifiek. Voor iedere situatie zullen meerdere uitgangspunten verschillen van de doorgerekende voorbeeldsituaties, waardoor de onderzoeksresultaten niet direct te vertalen zijn.
Dit is deels ondervangen door een gevoeligheidsanalyse uit te voeren op verschillende uitgangspunten (wateropname, natriumopname en natriumtolerantie). Voor de gietwatertypen regenwater, grondwater, oppervlaktewater en drinkwater zijn de mogelijkheden en consequenties van ontzouting inzichtelijk gemaakt.
Bij het vergelijken van de verschillende technieken (Elektro-Ontzouting, Omgekeerde Osmose, Ionenwisseling, Elektrodialyse, Memstill en een combinatie van nanofiltratie en Omgekeerde Osmose) is de selectiviteit mede bepalend voor de doorgerekende consequenties.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Aqua-Terra, PRIVA

Betrokken personen

Contactpersoon D. Kraaijeveld

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie