KNAW

Research

Phosphate buffer annual summer flowers

Pagina-navigatie:


Update content


Title Phosphate buffer annual summer flowers
Period 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1329560
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Het project betreft onderzoek naar effecten en implementatie van alternatieve groeiremmethode Compalox.-P buffer bij éénjarige zomerbloeiers. Het project is mede mogelijk gemaakt door Tref-Ego substrates.
Voortgang/resultaten
- De toepassing van 0,5% Compalox®-P buffer in combinatie met 1,2 kg PG mix 12+14+24 per m3 potgrond in de voorraadbemesting en geen fosfaat tijdens het bijmesten heeft geen groeiremmend effect gehad in het zaaiperkgoed en stekperkgoed (proef 1 en 2).
De toepassing van 0,5% Compalox®-P buffer in combinatie met 0,8 kg PG mix 15+10+20 per m3 potgrond in de voorraadbemesting en geen fosfaat tijdens het bijmesten heeft wel een groeiremmend effect gehad bij 3 van de 4 gewassen in het zaaiperkgoed (proef 3).
- Het belangrijkste verschil tussen proef 1, 2 en proef 3 is de hoeveelheid PGmix bij aanvang en daarmee de hoeveelheid voorraad P in de potgrond. Bij proef 3 was deze duidelijk lager.
- Verschillende oorzaken kunnen debet zijn aan het feit dat toevoeging van de Compalox®-P buffer in de eerste twee proeven niet tot groeiremming heeft geleid.
- Voldoende P; Het zijn kortdurende en snelgroeiende teelten. Het gewas heeft genoeg aan de fosfaat in de voorraadbemesting. Het fosfaat niveau in de grond is ruim toereikend geweest.
- Temperatuur; De temperatuur is hoog geweest. Volgens de leverancier Tref EGO Substrates is de temperatuur geen directe oorzaak voor meer P afgifte van de Compalox®-P buffer.
- Droog telen; Wordt droog geteeld, dan kan de diffusie van P van en naar de Compalox®-P buffer minder zijn en is er onvoldoende effect van de Compalox®-P buffer. Bij voldoende P zoals in proef 2 werkt de Compalox®-P buffer onvoldoende.
- Nat telen; Wordt natter geteeld (door het warme weer is er vaker water gegeven) dan kan dat leiden tot meer diffusie van P (opmerking Tref EGO Substrates).
- De Compalox®-P buffer heeft in de laatste teelt, proef 3b effect gehad. In deze teelt is de voorraad aan fosfaat met de PGmix met ongeveer 50% teruggebracht. Als we de lage P toestand van de standaardgrond aan het eind in aanmerking nemen, dan is het positieve effect van toevoeging van Compalox®-P buffer op de groeiremming groot geweest.
- Het is aannemelijk dat de groei, met behulp van Compalox in deze kortdurende teelten, geremd kan worden wanneer de fosfaat voorraad in de potgrond wordt gereduceerd.
- Het verder verminderen van de fosfor dosering in de voorraadbemesting in combinatie met Compalox®-P buffer biedt perspectief in de éénjarige zomerbloeiers. Onderzocht dient te worden waar de ondergrenzen liggen, zonder nadelig effect op de kwaliteit en teeltsnelheid. Op deze manier worden er 2 vliegen één klap gevangen; groeiremming en een verlaagde P bemesting.

Related organisations

Related people

Project leader D. Kraaijeveld

Classification

A21000 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation