KNAW

Research

Research on the value of poinsettia 2004

Pagina-navigatie:


Update content


Title Research on the value of poinsettia 2004
Period 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1329610
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

De sortimentsopplanting poinsettia zijn in het seizoen 2004 17 cultivars, waarvan 2 vergelijkingscultivars in de potmaat 13 cm, vergeleken op twee bedrijven. Ten tweede een opplanting van een 10,5 cm potmaat, dit is ook op twee bedrijven uitgevoerd.Beide opplantingen waren normaalteelten. Per cultivar zijn per bedrijf en per teeltperiode door de vermeerderingsbedrijven 200 bewortelde stekken geleverd. De planten zijn opgepot in een 13 cm pot en in een 10,5 cm pot. Alle cultivars zijn geremd volgens eigen inzicht van de kwekers.
Voortgang/resultaten
Voor de teelt scoorden de meeste cultivars redelijk tot goed. Marble Elf (potmaat 10.5 cm) was de enige die matig scoorde bij algemene indruk van de teelt.
Bij de teeltkeuringen van potmaat 13 cm kregen de cultivars Nr. 9791 , Christmas Spirit, Christmas Star en Alreddy Red een goede waardering en bij de potmaat 10.5 cm kregen de rassen Arctic White, Euro Glory Red, Chrismas Spirit, Davinci en Nr. 844-9791 Red een goede waardering voor algemene indruk. De vergelijkingscultivars kregen bij alle teelt ook een goede waardering voor algemene indruk. In het houdbaarheidsonderzoek waren de verschillen in besval en Botrytis gering tussen de cultivars. Na drie weken houdbaarheid kregen de cultivars Olymp, Arctic White en Temptation Red (potmaat 13 cm) en Marble Elf en Euro Glory Red (potmaat 10.5 cm) nog een goede waardering voor de algemene indruk. Aan het einde van de houdbaarheidsperiode scoorden de cultivar Arctic White bij potmaat 13 cm en Euro Glory Red bij potmaat 10.5 cm het hoogst op algemene indruk. Bij de potmaat 13 cm en bij potmaat 10.5 cm waren van de cultivar Christmas Spirit alle planten na acht weken nog in de houdbaarheid. Bij RF 0924 en Christmas Star waren alle planten binnen 8 weken weg.

Related organisations

Related people

Contact person D. Kraaijeveld

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation