KNAW

Research

Storage life & nutrition pot chrysanthemum

Pagina-navigatie:


Update content


Title Storage life & nutrition pot chrysanthemum
Period 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1329624
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

De relatie tussen het voedingsniveau, met name sporenelementen, en houdbaarheid van de potchrysant vaststellen.
Voortgang/resultaten
In dit onderzoek is alleen de relatie tussen de houdbaarheid en de voeding onderzocht. Uit eerder bedrijfsvergelijkend onderzoek blijkt dat factoren als temperatuur, het CO2-niveau, de remstrategie en de rijpheid waarmee planten worden afgeleverd de houdbaarheid beïnvloeden. Daarnaast wordt ook de opname van voedingselementen door omgevingsfactoren beïnvloed zoals licht, temperatuur en het CO2-niveau.
Verder blijkt dat:
- De houdbaarheid beïnvloed werd door de EC in het wortelmilieu (deze is sterk gecorreleerd met kalium, calcium, magnesium en nitraat).
- De sierwaarde na drie weken was beïnvloed door de pH en het gehalte aan sporenelementen in het wortelmilieu.
- In een aantal partijen het niveau van een aantal sporenelementen lager was dan het advies volgens de bemestingsadviesbasis, maar er geen gebrekverschijnselen zijn gezien.
- Er geen partijen zijn geweest met een slechte houdbaarheid.
- Er geen effecten van voeding zijn gezien op de bladkwaliteit en op aantasting door Botrytis

Related organisations

Related people

Project leader Ing. A.A.E. Bulle
Contact person D. Kraaijeveld

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation