KNAW

Onderzoek

Inventarisatie grenzen van temperatuurintegratie

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Inventarisatie grenzen van temperatuurintegratie
Looptijd 2006 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1329629
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

De mogelijkheid van sturing op het gebied van kasklimaatregeling is de laatste jaren sterk toegenomen. Hierdoor is onder meer temperatuurintegratie toepasbaar geworden. Dit regelprincipe levert de teler een economisch voordeel in de vorm van besparing op energiekosten. De energiebesparing die daarbij bereikt kan worden draagt bij aan het behalen van de energiedoelstellingen voor het GLAMI convenant.
Tegen deze achtergrond is in de afgelopen jaren een aantal studies en onderzoeken verricht naar de mogelijkheden van energiebesparing door temperatuurintegratie. De resultaten hiervan waren positief, waarbij de relatief grootste energie besparing in voorjaar en najaar werd gerealiseerd.
Een tweede stimulans voor de toenemende aandacht voor temperatuurintegratie is de invoering van het CDS systeem bij de levering van aardgas. Een belangrijk onderdeel van dit systeem is de keuze van de contract capaciteit. Toepassing van temperatuurintegratie biedt de mogelijkheid om een tekort aan capaciteit op een later moment te compenseren.
Beide ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat vanuit de gewascommissies van LTO veel vragen zijn gerezen over de mogelijkheden van temperatuurintegratie voor hun gewassen. In deze studie wordt een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden.
Voortgang/resultaten
Temperatuurintegratie wordt toegepast voor verschillende doelen, bijvoorbeeld piekafvlakking en energiebesparing. De grenzen die hiervoor aan de toelaatbare temperaturen moeten worden gesteld verschillen afhankelijk van het gekozen doel. Elke vorm van temperatuurintegratie hoe klein ook leidt tot een besparing op kosten voor energie.
Een betere onderbouwing van de meeropbrengst van een langere integratietijd of grotere bandbreedte is nodig voor de bedrijfseconomische afweging van de teler. De afweging tussen risico en opbrengst leidt er in de praktijk toe dat telers niet de maximale besparing zullen realiseren.
Bij teelten met veel verschillende stadia in een kas zal temperatuurintegratie gericht moeten zijn op het stadium met de geringste mogelijkheden. Een goed beeld van de conditie of status van een gewas is nodig om de mogelijkheden van temperatuurintegratie beter te kunnen benutten.
De gevoeligheid van ontwikkelingsprocessen voor temperatuur is groter dan die van groei (biomass toename). Verschillen in ontwikkeling als gevolg van variƫrende temperatuur in vergelijking met constante temperatuur moeten beter beschreven worden. Deze analyse moet niet gericht worden op het eindproduct maar op de ontwikkeling in de tijd.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon D. Kraaijeveld

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie