KNAW

Research

Influence day-length and illumination on annual flowerings

Pagina-navigatie:


Update content


Title Influence day-length and illumination on annual flowerings
Period 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1329637
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Vaststellen van de invloed van de daglengte en de belichting (stuurlicht en assimilatie belichting) op de bloei en gewasontwikkeling.
Voortgang/resultaten
Door het toepassen van belichting is de teeltduur van diverse éénjarige zomerbloeiers te versnellen. Zowel stuurlicht als assimilatielicht geven een bloeivervroeging. Het verschil in bloeisnelheid tussen stuurlicht en assimilatielicht is over het algemeen klein, maar dagverlenging lijkt meer invloed te hebben dan de totale lichtsom.
Bepaalde eenjarige zomerbloeiers (Surfinia, Petunia en Verbena) zijn lange dagplanten. Dat betekent dat ze bij dagverlenging langer dan 12 tot 14 uur bloemknoppen aanleggen. De verschillen in kosten tussen beide behandelingen zijn echter zeer groot.
Ten opzichte van stuurlicht (relatief goedkoop) lijkt assimilatielicht (erg duur voor een kleine vervroeging in de bloei) te hoog. Door middel van stuurlicht kan relatief goedkoop toch een behoorlijke bloeivervroeging verkregen worden.

Related organisations

Related people

Contact person D. Kraaijeveld

Classification

A21000 Agriculture and horticulture
D14340 Measurement and control engineering

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation