KNAW

Onderzoek

Invloed daglengte en belichting eenjarige zomerbloeiers

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Invloed daglengte en belichting eenjarige zomerbloeiers
Looptijd 11 / 2005 - 10 / 2006
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/291277
Onderzoeknummer OND1329637
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Vaststellen van de invloed van de daglengte en de belichting (stuurlicht en assimilatie belichting) op de bloei en gewasontwikkeling.
Voortgang/resultaten
Door het toepassen van belichting is de teeltduur van diverse éénjarige zomerbloeiers te versnellen. Zowel stuurlicht als assimilatielicht geven een bloeivervroeging. Het verschil in bloeisnelheid tussen stuurlicht en assimilatielicht is over het algemeen klein, maar dagverlenging lijkt meer invloed te hebben dan de totale lichtsom.
Bepaalde eenjarige zomerbloeiers (Surfinia, Petunia en Verbena) zijn lange dagplanten. Dat betekent dat ze bij dagverlenging langer dan 12 tot 14 uur bloemknoppen aanleggen. De verschillen in kosten tussen beide behandelingen zijn echter zeer groot.
Ten opzichte van stuurlicht (relatief goedkoop) lijkt assimilatielicht (erg duur voor een kleine vervroeging in de bloei) te hoog. Door middel van stuurlicht kan relatief goedkoop toch een behoorlijke bloeivervroeging verkregen worden.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon D. Kraaijeveld

Classificatie

D14340 Meet- en regeltechniek
D18210 Landbouw en tuinbouw

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie