KNAW

Research

Influence of silicon on saintpaulia

Pagina-navigatie:


Update content


Title Influence of silicon on saintpaulia
Period 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1329648
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Extra toevoeging van silicium aan de voedingsoplossing levert in verschillende tuinbouwgewassen zoals komkommer en roos een verbeterde productie en/of verhoogde weerstand tegen ziektes zoals echte meeldauw. Op een enkel Saintpaulia bedrijf vindt de toepassing van extra silicium reeds plaats en de ervaringen zijn positief met betrekking tot kwaliteit en meeldauwgevoeligheid. Dit project heeft tot doel het effect van extra silicium toevoegingen in de voeding op kwaliteit en ziektegevoeligheid te bepalen.

Resultaten
Aan het einde van een normale teeltperiode zijn de planten volgens de standaard procedure van het gebruikswaarde onderzoek beoordeeld op kwaliteit en Botrytis gevoeligheid. Hierbij kwamen geen betrouwbare verschillen naar voren als gevolg van de silicium behandeling. Gedurende de tweede proef werd het effect van silicium op gevoeligheid voor echte meeldauw bepaald. Bij twee van de drie cultivars werd een duidelijke afname in de meeldauwaantasting in de partij met extra silicium gevonden. Het verschil tusen de cultivars is niet te verklaren door verschillende opnameniveaus voor silicium.

Van dit rapport is geen digitale versie beschikbaar.

Related organisations

Related people

Contact person D. Kraaijeveld

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation