KNAW

Onderzoek

Methodenontwikkeling

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Methodenontwikkeling
Looptijd 2005 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1329671
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Dit project was gericht op het ontwikkelen van methoden om substraten en bodemverbeterende middelen fysisch, chemisch en biologisch te kunnen karakteriseren.
De achtergrond is dat de Nederlandse tuinbouw wil inspelen op de snelle ontwikkelingen op Europees niveau. De Nederlandse tuinbouwtoeleveranciers zijn de grootste Europese leveranciers van zowel organische substraten (potgronden) als van anorganische substraten (steenwol en kleikorrels).
De aanstaande normeringen kunnen een stimulans voor het bedrijfsleven zijn en worden dan ook nauwlettend gevolgd door bedrijven en vertegenwoordigers van hun belangen.
Voortgang/resultaten
Europese normering CEN TC 223 (Technische Commissie 223).
Er is na vergelijkend onderzoek een methode gekozen voor het meten van impurities (ongewenste materialen als glas, steen, plastic en metaal) in substraat(mengsels). Verder is een belangrijke bijdrage geleverd aan het programma van CEN op het gebied van weed testing, fytotoxicity testing en bio-degradation. In 2006 zullen verschillende van deze methoden op Europees niveau worden vastgesteld (aanvaard).
Klei in potgrond/ wortelweerstand.
De ontwikkelde wortelweerstandsmeting blijkt een goed instrument om de geschiktheid van substraten en kandidaad substraten snel en relatief goedkoop te beoordelen. Meerdere bedrijven hebben hun producten laten testen. Aanbevolen wordt ten aanzien van klei bijmengen te wachten op hernieuwde belangstelling vanuit de producenten.
Watertransport / inmengen
Dit bleek minder eenvoudig dan verwacht. Het is noodzakelijk eerst een beter inzicht te krijgen in het inmenggedrag van de losse componenten van potgronden.
Luchtgehalte / adviesbasis bemesting potplanten
De geproduceerde bemestingsadviesbasis blijkt een gewaardeerd hulpmiddel bij het interpreteren van de nieuwe CEN extractiemethode. Veel telers, voorlichters en potgrondbedrijven hebben de vernieuwde BAB aangeschaft. Ten aanzien van het luchtgehalte wordt na de studie aanbevolen een meetmethode te ontwikkelen voor een vernieuwde meting (pycnometer-meting). Hiermee kan juister en eenvoudiger het effectieve en totale luchtgehalte worden gemeten.
Een overzicht van de bestaande methoden en hun beperkingen.
Het overzicht van methoden wordt in 2006 internationaal gepubliceerd. Aanbevolen wordt Nederlandse vertalingen van te laten maken ten behoeve van de potgrond en composteringsbedrijven.
Nederlandse normering van kleikorrels (KIWA)
De normering van kleikorrels is naar tevredenheid afgerond en door KIWA gepubliceerd. Aanbevolen wordt de normering van perliet verder gestalte te geven en hiervoor dezelfde aanpak te volgen.
Voorstel voor het meten van het pH opdrijvend vermogen van substraten (KIWA/Plantum)
Dit voortstel is enkele malen besproken en zal in aangepaste vorm in April 2006 voorgelegd worden aan de Programma Advies Commissie van het Productschap Tuinbouw

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon D. Kraaijeveld

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie