KNAW

Research

Night illumination and CO2 dosages on phalaenopsis cultivation

Pagina-navigatie:


Update content


Title Night illumination and CO2 dosages on phalaenopsis cultivation
Period 09 / 2007 - 06 / 2008
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/5354
Research number OND1329678
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Binnen het onderzoek wordt nagegaan wat het effect is van twee licht- en twee donkerperiodes binnen een etmaal op de groei en drogestof productie tijdens de op- en afkweek van Phalaenopsis. Daarnaast wordt nagegaan wat het effect is van CO2 dosering bij dit teeltregime.

Resultaten
Gebleken is dat een verkorte dag/nacht cyclus van 6/6 uur niet heeft geleid tot een verhoging van de groei bij Phalaenopsis in de opkweekfase. De oorzaak zou kunnen liggen in de verstoorde malaat synthese, resulterend in een minder efficiënte opname van CO2 en het achterwege blijven van teeltduurverkorting. CO2 doseren had weinig tot geen effect op de percentage meertakkers, maar leidde wel tot grotere bloemtakken.

Planten uit de 12/12 uur licht behandelingen met en zonder CO2 zijn zodanig verdeeld in behandelingen met en zonder CO2 dosering dat er onderscheid gemaakt kon worden in het effect van CO­2 in de verschillende groeifasen. Gebleken is dat doseren van CO2 tijdens de koeling en afkweek leidt tot 15% meer meertakkers, wat betekent een verhoging van de bloemkwaliteit. CO2 doseren geeft ook significant zwaardere bloemtakken. De verschillen tussen cultivars was groot; Brussels maakte al overwegend meertakkers en werd nagenoeg niet beïnvloed door CO2. Hiermee is vastgesteld dat doseren van CO2 tijdens de koeling en afkweek resulteert in kwalitatief betere Phalaenopsis planten.

Related organisations

Related people

Researcher Ing. J.A.M. Kromwijk
Project leader Dr. T.A. Dueck
Contact person D. Kraaijeveld

Classification

D14340 Measurement and control engineering
D14800 Energy
D18210 Agriculture and horticulture

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation