KNAW

Onderzoek

Onderzoek zoutgevoeligheid bromelia

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Onderzoek zoutgevoeligheid bromelia
Looptijd 2006 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1329686
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
In dit project is de haalbaarheid van deze norm nader onderzocht. Het haalbaarheidsonderzoek bestaat uit drie onderdelen:

- Onderzoek naar het meststoffenverbruik en toetsing aan de normen uit het Besluit Glastuinbouw.
- Onderzoek naar de emissie van meststoffen naar het oppervlaktewater met opvang van drainwater/spatwater.
- Onderzoek naar de zoutgevoeligheid van het gewas.

Resultaten
De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek: - Uit de testen blijkt dat de geteste bedrijven allemaal ruimschots voldoen aan de normen voor gebruik van stikstof. De norm van 2010 op basis van de huidige inzichten is ook ruimschots haalbaar.
- Voor de emissie van meststoffen blijkt dat door de wijze van watergeven weinig water met meststoffen buiten de planten terechtkomt. In bedrijven met drainage is gemiddeld 10.54% van het gietwater opgevangen. Uitgaande van gemiddeld gebruik en gemiddelde drainwaterpercentage voldoen de bedrijven aan het Besluit glastuinbouw.
- Uit de zoutgevoeligheidproef blijkt duidelijk dat het watergeven met hoog Natrium tot natriumophoping in de potgrond leidt. De plant neemt het toegediende natrium wel in hoge concentraties op, en zorgt voor een afname in de opname van Kalium.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon P. van Boekel

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie