KNAW

Onderzoek

Oorzaak en bestrijding uitval moerplant

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Oorzaak en bestrijding uitval moerplant
Looptijd 2005 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1329699
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Doel van dit project is het bepalen in hoeverre een lage pH en EC van de voedingsoplossing Rhizopus-aantasting bevordert.
Voortgang/resultaten
Het was moeilijk zoniet onmogelijk om in het wortelmilieu de pH van de voedingsoplossing te handhaven waar naar werd gestreefd, ondanks het feit dat veel water werd gegeven en dus veel drain werd gerealiseerd. De pH van de uitgedraineerde voedingsoplossing was voor alle behandelingen meestal gelijk en > 5.
Er zijn gedurende de duur van de proef een beperkt aantal planten doodgegaan door Rhizopus. Door de geringe aantasting kunnen er geen uitspraken over verschillen tussen rassen in gevoeligheid voor Rhizopus worden gedaan.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon D. Kraaijeveld

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie