KNAW

Onderzoek

Optimale fotosynthese cymbidium

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Optimale fotosynthese cymbidium
Looptijd 2006 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1329702
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Cymbidium kan in de zomer (soms vergeelde) bladeren met een sterk verlaagde fotosynthese vertonen. Deze bladeren vertonen ook een verhoogde bladtemperatuur en gesloten huidmondjes. Onduidelijk was wat de oorzaak van deze verminderde fotosynthese is, en in hoeverre dit voorkomen kan worden. Door fotosynthesemetingen te verrichten gedurende 3 meetperioden van drie dagen op een praktijkbedrijf, is getracht meer inzicht te krijgen in de oorzaken van de verminderde fotosynthese. Daarnaast is getracht adviezen op te stellen t.a.v. een verbetering van de fotosynthese bij Cymbidium.

Resultaten
Uit de resultaten van het onderzoek kwam naar voren dat de fotosynthese van Cymbidium in de ochtend snel toeneemt, maar in de middag afneemt a.g.v. het sluiten van de huidmondjes. Het tijdstip van de afname gaat gepaard met een verhoging van de bladtemperatuur; boven de ca. 280C gebeurt dit al om 12-14 uur. Bij verlaging van de bladtemperatuur stijgt de fotosynthese weer. De optimum bladtemperatuur voor fotosynthese lag tussen de 23 en 260C. Naast de invloed van licht bleek de invloed van CO2 ook groot: een verhoging van 400=> 800 ppm gaf een toename van 33-100% in de fotosynthese. Maatregelen gericht op een hoge lichtopbrengst en veel CO2 in de kas waarbij de bladtemperatuur niet boven de 280C komt, creƫren de meest optimale omstandigheden voor de fotosynthese bij Cymbidium.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon P. van Boekel

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie