KNAW

Research

Optimization semi-closed cropping systems in rose

Pagina-navigatie:


Update content


Title Optimization semi-closed cropping systems in rose
Period 03 / 2007 - 07 / 2008
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/290362
URL http://edepot.wur.nl/290361
Research number OND1329712
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
In 2006 is een eerste proef gedaan met koeling op een belicht rozenbedrijf. Uit de voorlopige resultaten komen aanwijzingen dat naast kwaliteitsverbetering ook productieverhoging te behalen is met het semi-gesloten teeltconcept. In dit project wordt het onderzoek voortgezet en uitgebreid met een tweede bedrijf.

Resultaten
Economisch gezien leidt koeling vooral tot een hogere kilogramproductie en behoorlijk lagere behoefte aan CO2 doseercapaciteit, waardoor de omzet wordt verhoogd. De neveneffecten zijn gunstig omdat het gewas commercieel langer geteeld lijkt te kunnen worden en de productie en het kwaliteitniveau erg stabiel en voorspelbaar in de tijd is.

De haalbaarheid van koeling hangt af van ondermeer de opbrengsten die in het tweede halfjaar behaald kunnen worden, de mate waarin er warmtelevering mogelijk is aan derden, geografische ligging van het bedrijf, de beschikbaarheid van kwalitatief goede CO2 en de prijs daarvan. Een semi-gesloten teeltconcept dient te voldoen aan 300-400 Watt koelvermogen per m2, een beweegbaar zomerdoek met een transmissie van ca 60 à 70%, een goede regeling en sturing van koeling en ventilatie, een continu hoog CO2-niveau in de lichtperiode, het voorkomen van waterstress en het behoud van de CO2 opname capaciteit van het gewas.

Related organisations

Related people

Contact person D. Kraaijeveld

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation