KNAW

Onderzoek

Optimalisering semi-gesloten telen in roos

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Optimalisering semi-gesloten telen in roos
Looptijd 03 / 2007 - 07 / 2008
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/290362
URL http://edepot.wur.nl/290361
Onderzoeknummer OND1329712
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
In 2006 is een eerste proef gedaan met koeling op een belicht rozenbedrijf. Uit de voorlopige resultaten komen aanwijzingen dat naast kwaliteitsverbetering ook productieverhoging te behalen is met het semi-gesloten teeltconcept. In dit project wordt het onderzoek voortgezet en uitgebreid met een tweede bedrijf.

Resultaten
Economisch gezien leidt koeling vooral tot een hogere kilogramproductie en behoorlijk lagere behoefte aan CO2 doseercapaciteit, waardoor de omzet wordt verhoogd. De neveneffecten zijn gunstig omdat het gewas commercieel langer geteeld lijkt te kunnen worden en de productie en het kwaliteitniveau erg stabiel en voorspelbaar in de tijd is.

De haalbaarheid van koeling hangt af van ondermeer de opbrengsten die in het tweede halfjaar behaald kunnen worden, de mate waarin er warmtelevering mogelijk is aan derden, geografische ligging van het bedrijf, de beschikbaarheid van kwalitatief goede CO2 en de prijs daarvan. Een semi-gesloten teeltconcept dient te voldoen aan 300-400 Watt koelvermogen per m2, een beweegbaar zomerdoek met een transmissie van ca 60 à 70%, een goede regeling en sturing van koeling en ventilatie, een continu hoog CO2-niveau in de lichtperiode, het voorkomen van waterstress en het behoud van de CO2 opname capaciteit van het gewas.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon D. Kraaijeveld

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie