KNAW

Research

Conflicting interests, converging strategies: Political activities of...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Conflicting interests, converging strategies: Political activities of interest organizations
Period 09 / 2005 - 05 / 2010
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1329731
Data Supplier Jaarverslag NIG 2006

Abstract (NL)

Georganiseerde burgers vinden geen gehoor bij Europese kranten. Het maatschappelijk middenveld heeft nauwelijks toegang tot de media. Dit terwijl officiƫle overheidsbronnen veel gemakkelijker hun boodschap overbrengen aan andere politici, de directe achterban en breed publiek. Zowel burgerorganisaties als het traditionele bedrijfsleven worden daardoor steeds afhankelijker van hun directe beleidslobby. Vragen over regulering van Europese en Nederlandse lobbyisten komen hiermee in nieuw en urgent daglicht. Deze discussie speelt momenteel bij de verplichte en daarom bekritiseerde registratie van lobbyisten op Europees niveau. Promovendus Joost Berkhout (30 jaar) toont dit aan in zijn proefschrift dat hij donderdag 6 mei aanstaande verdedigt aan de Universiteit Leiden. Daarbij behandelt Joost Berkhout de vraag of de hedendaagse journalistiek bijdraagt aan de kwaliteit van het maatschappelijk debat. Op basis van uitkomsten van een landen vergelijkende studie ziet de auteur kansen voor de media om als verbeterde schakel tussen staat en samenleving te functioneren. Het bedrijfsleven heeft een voorsprong op organisaties die bredere maatschappelijke belangen verwoorden zoals: goede doelen organisaties, mensenrechtenorganisaties en andere burgerorganisaties. Uit zijn onderzoek naar 500 organisaties blijkt dat vertegenwoordigers van het bedrijfsleven professioneler opereren en overheersen in aantal; 60% in EU en 30% in Nederland (in sommige sectoren 70%). Overigens staan alle soorten organisaties voor vergelijkbare strategische keuzes.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. D.L. (David) Lowery
Doctoral/PhD student Dr. D.J. Berkhout

Classification

D42200 Social and public administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation