KNAW

Research

Prevention and control of redbay ambrosia beetle in yucca

Pagina-navigatie:


Update content


Title Prevention and control of redbay ambrosia beetle in yucca
Period 12 / 2003 - 11 / 2008
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/287649
Research number OND1329810
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Bastkevers (Xyleborus affinis) vormen een probleem tijdens teelt van yucca. Dit probleem kan tegengegaan worden door in de kas de kevers te bestrijden. Doordat de kevers in de stam zitten zijn ze moeilijk te bestrijden. Om het probleem bij de basis aan te pakken (voorkomen) dient de import van kevers of eieren met het uitgangsmateriaal te worden tegengegaan.

Waarschijnlijk zal een gecombineerde aanpak (ontsmetting van stammen vooraf én insekt controle tijdens teelt) uiteindelijk nodig zijn voor een optimale beheersing van het probleem. Dit onderzoek richt zich op ontsmetting van de stammen tijdens transport of als quarantaine behandeling bij aankomst. De resultaten kunnen belangrijke spin-off hebben voor bestrijding insecten bij andere import en export producten.

Resultaten
Het pilot-onderzoek heeft uitgewezen dat met X-ray apparatuur de boorgangen bij een zware aantasting van Xyleborus vrij eenvoudig aan te tonen zijn in het hout. Aan de hand van de resultaten kan geconcludeerd worden dat een partij door Xyleborus aangetaste Dracaena stammen kan worden gescreend en gesorteerd middels de X-ray scantechniek. Echter de zeer licht aangetaste stammen met weinig tot geen gangen worden niet juist onderscheiden en worden als niet aangetast beoordeeld.

De ontwikkeling in de teelt van de gescande, niet aangetaste stammen bleef echter achter ten opzichte van de niet aangetaste, niet gescande controle partij. Onduidelijk is of dit direct van het scannen komt dan wel van de extra handelingen die de stammen ondergingen bij het scannen. Naast selectie op Xyleborus gangen lijkt er ook een mogelijkheid om zachte (rotte) plekken in de stammen zichtbaar te maken, evenals het ontwikkelingsstadium van de knoppen, waardoor de apparatuur ook als selectiemedium voor plantontwikkeling zou kunnen worden toegepast.

Related organisations

Other involved organisations

Fytagoras B.V.

Related people

Contact person D. Kraaijeveld

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation