KNAW

Research

War, heritage and memory - a dynamic perspective

Pagina-navigatie:


Update content


Title War, heritage and memory - a dynamic perspective
Period 03 / 2007 - 08 / 2010
Status Current
Research number OND1329897
Data Supplier NWO

Abstract (NL)

Het hier voorgestelde project wil een belangrijke theoretische bijdrage leveren aan de hoofddoelstellingen van het VWS programma Erfgoed van de Oorlog. De condities van dit onderzoeksvoorstel en de uitwerking daarvan zijn vastgesteld in gemeenschappelijk overleg tussen vertegenwoordigers van het ministerie en de indieners van deze aanvraag. Het project heeft tot doel uiteenlopende aspecten van de historische cultuur met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog van jeugdeducatie en museale presentaties tot de overlevering en vormgeving van de plaatsen van herinnering en de geschiedenis van herinneringsgemeenschappen in de voormalige koloniƫn - in onderling verband te bestuderen, ook in het licht van ontwikkelingen elders in Europa. Het project heeft een uitgesproken interdisciplinair karakter. Door te zoeken naar patronen en samenhang mag worden verwacht dat dit onderzoek zal bijdragen aan een beter begrip van de plaats en betekenis van herinneringen aan de oorlog in de hedendaagse Nederlandse samenleving. De leidende vraag in dit project is, langs welke patronen de collectieve herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in Nederland, in uiteenlopende groepen en onder verschillende lagen van de bevolking, zich heeft ontwikkeld, en hoe deze processen zich verhouden tot die in andere Europese landen. In dit project zal deze vraag op een aantal specifieke - in overleg met het ministerie vastgestelde - gebieden in de vorm van deelprojecten worden uitgewerkt: (1) Jeugd en oorlog: een geschiedenis van onderwijs en educatie (2) Transformatie van rituelen: een studie over de geschiedenis en betekenis van het herdenken Sporen overzee. (3) Een studie over de Tweede Wereldoorlog, materieel erfgoed en herinnering.

Related organisations

Related people

Researcher Dr. E.S.J. Captain
Researcher Dr. R.J. van Ginkel
Researcher Dr. G.R. Jones
Researcher Prof.dr. F.P.I.M. van Vree
Project leader Dr. D.G. Hondius
Project leader Prof.dr. R. van der Laarse

Related research (lower level)


Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation