KNAW

Research

Detection Agrobacterium tumefaciens in soil

Pagina-navigatie:


Update content


Title Detection Agrobacterium tumefaciens in soil
Period 01 / 2007 - 03 / 2008
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/290367
Research number OND1329964
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
De bacterie Agrobacterium tumefaciens veroorzaakt wortelknobbels in veel soorten gewassen. Vanwege voornamelijk het belang voor de export van vruchtbomen en rozen ("naar landen waar een zogenaamde nultolerantie geldt"), was meer inzicht in de wortelknobbelproblematiek nodig. Een infectie aan een plant kan pas achteraf (aan het eind van de teelt) worden vastgesteld. Een eerder met PT-gelden ontwikkelde moleculaire detectiemethode biedt meer aanknopingspunten. In dit vervolgproject is de analysemethode verder verbeterd. Ook is een protocol voor het nemen van grondmonsters op percelen gemaakt. Lage kosten van de analyse waren een belangrijk aandachtspunt binnen het project.

Resultaten
Binnen het project is een gevoelige en betrouwbare toets ontwikkeld voor de detectie van ziekteverwekkende A. tumefaciens in grond. Deze toets is gebaseerd op een zogenaamde moleculaire methode, de PCR, in combinatie met een selectieve kweekstap. Met behulp van de toets kan een teler voorafgaand aan de teelt laten vaststellen of op een perceel ziekteverwekkende bacterie aanwezig is. Met deze kennis kan de teler vervolgens beslissen om een ander perceel te gebruiken of een minder gevoelige gewas te gebruiken. Voor het communicatietraject is een vervolgproject van start gegaan in project : 'Consultancy: Kennisoverdracht toets agrobacterium'.

Related organisations

Other involved organisations

Bioclear

Related people

Contact person H. van Gent

Classification

D18130 Soil
D18240 Forestry
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation