KNAW

Onderzoek

Detectie Agrobacterium tumefaciens in grond

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Detectie Agrobacterium tumefaciens in grond
Looptijd 01 / 2007 - 03 / 2008
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/290367
Onderzoeknummer OND1329964
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
De bacterie Agrobacterium tumefaciens veroorzaakt wortelknobbels in veel soorten gewassen. Vanwege voornamelijk het belang voor de export van vruchtbomen en rozen ("naar landen waar een zogenaamde nultolerantie geldt"), was meer inzicht in de wortelknobbelproblematiek nodig. Een infectie aan een plant kan pas achteraf (aan het eind van de teelt) worden vastgesteld. Een eerder met PT-gelden ontwikkelde moleculaire detectiemethode biedt meer aanknopingspunten. In dit vervolgproject is de analysemethode verder verbeterd. Ook is een protocol voor het nemen van grondmonsters op percelen gemaakt. Lage kosten van de analyse waren een belangrijk aandachtspunt binnen het project.

Resultaten
Binnen het project is een gevoelige en betrouwbare toets ontwikkeld voor de detectie van ziekteverwekkende A. tumefaciens in grond. Deze toets is gebaseerd op een zogenaamde moleculaire methode, de PCR, in combinatie met een selectieve kweekstap. Met behulp van de toets kan een teler voorafgaand aan de teelt laten vaststellen of op een perceel ziekteverwekkende bacterie aanwezig is. Met deze kennis kan de teler vervolgens beslissen om een ander perceel te gebruiken of een minder gevoelige gewas te gebruiken. Voor het communicatietraject is een vervolgproject van start gegaan in project : 'Consultancy: Kennisoverdracht toets agrobacterium'.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

Bioclear

Betrokken personen

Contactpersoon H. van Gent

Classificatie

D18130 Bodem
D18240 Bosbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie