KNAW

Onderzoek

Onderstammen pruim/zoete kers

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Onderstammen pruim/zoete kers
Looptijd 2007 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1329984
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Het project bestaat uit vervolg van lopende proeven, waarin gezocht wordt naar een geschikte zwakke onderstam voor pruim en zoete kers. Voor deze gewassen zijn momenteel onvoldoende goede zwakke onderstammen beschikbaar.

Onderzoek naar sleedoorn maakt onderdeel van dit project uit, al vanaf 1987 vindt onderzoek plaats naar sleedoorn (Prunus spinoza) als zwakke onderstam bij pruim. Van oorspronkelijk bijna 1000 zaailingen, zijn de meest veelbelovende selecties bij PPO in Randwijk aangeplant.

Bij een boomkweker zijn vervolgens bomen met proefras Victoria gemaakt. De komende jaren wordt de groei, productie, gezondheid en vruchtkwaliteit van deze bomen gevolgd. Via het PT dragen zowel de boomkwekerijsector (50 procent), als de fruitteeltsector (50 procent) bij aan het project.

Resultaten
Het aanbod geschikte, zwakgroeiende onderstammen voor intensieve teelt bij pruim is zeer beperkt.

Om een goede zwakke onderstam voor pruim te vinden, zijn door PPO in Randwijk van 2000 tot en met 2011 15 veelbelovende, eigen selecties van Prunus spinosa (sleedoorn) vermeerderd en nader getoetst op hun geschiktheid als onderstam bij Victoria.

Alle 15 sleedoornselecties gaven een minder sterke groei dan St. Juliën A, een even goede of hogere productie-efficiëntie en een even hoog of hoger gemiddeld vruchtgewicht dan St. Juliën A. Van de meeste selecties lag de groeikracht tussen die van St. Juliën A en VVA-1. Enkele selecties vertoonden de goede combinaties van eigenschappen: rustige groei, hoge productie-efficiëntie, grote vruchten, tamelijk weinig wortelopslag en matige gedoorndheid. De beste selectie wordt momenteel virusvrij gemaakt, vermeerderd en over enkele jaren geintroduceerd in de praktijk.

Voor de introductie van de sleedoornonderstam(men) is een apart traject (project 14593) ingezet.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Classificatie

D18240 Bosbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie