KNAW

Onderzoek

INSECT

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel INSECT
Looptijd 12 / 2003 - 12 / 2006
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/290815
URL http://edepot.wur.nl/290816
URL http://edepot.wur.nl/290789
URL http://edepot.wur.nl/290791
URL http://edepot.wur.nl/290812
URL http://edepot.wur.nl/290813
URL http://edepot.wur.nl/290814
Onderzoeknummer OND1330025
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

In het project wordt een verhoging van de inzet van natuurlijke vijanden nagestreefd. Kennis over natuurlijke vijanden en de inzet van andere niet chemische methode in de houtig kleinfruitsector wordt verhoogd. Onderzoek naar natuurlijke vijanden en andere niet chemische methode om plaag insecten te bestrijden en kennisverspreiding over de mogelijkheden van deze wijze van plaagbeheersing.
Voortgang/resultaten
Vanaf 1 maart 2004 tot en met 31 december 2006 heeft de NFO het project Insect uitgevoerd. Tijdens dit project zijn diverse methode en mogelijkheden van geïntegreerde plaagbestrijding in houtig kleinfruit onderzocht.
Daarnaast zijn een vijftal demo s uitgevoerd, met potentiële methode en mogelijkheden van geïntegreerde plaagbestrijding in houtig kleinfruit.
In 2004 en 2005 is onderzoek gedaan dat vooral gericht was op natuurlijke vijanden ter bestrijding van de bramenbladgalmug. De getoetste nematoden zijn niet geschikt om de bramenbladgalmug te bestrijden, omdat ze niet in staat blijken om de larven te infecteren. De roofmijt (Hypoaspis aculeifer) en de roofkever (Atheta coriaria) kunnen de galmuglarven wel doden. Dit moet echter gebeuren voordat de larve een cocon heeft gemaakt. Onbekend is welke dichtheden van deze bodempredatoren nodig zijn voor een goede bestrijding.
In 2005 en 2006 heeft PPO-fruit onderzocht op welke wijze met bitterzout de populatie van de bessenbladwesp beheerst kan worden. De conclusie is dat bitterzout goede perspectieven biedt voor beheersing van de populatie van bladwespen. Gele vangplaten kunnen een hulpmiddel zijn om de vluchtperioden van de verschillende soorten bladwespen vast te stellen. Veldproeven zijn nodig om de optimale bestrijdingsstrategie vast te stellen.

Betrokken organisaties

Overige betrokken organisaties

NFO Nederlandse Fruittelers Organisatie
Lucel

Betrokken personen

Contactpersoon J. Vink

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie