KNAW

Research

Masterplan " Sustainable fruitcultivation"

Pagina-navigatie:


Update content


Title Masterplan " Sustainable fruitcultivation"
Period 2007 - unknown
Status Completed
URL http://edepot.wur.nl/31677
Research number OND1330030
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Doel van dit project is het opstellen van een Masterplan Duurzame Fruitteelt . Hierin wordt een brede en integrale aanpak beschreven voor oplossingen en knelpunten op het gebied van duurzaamheid; met name milieubelasting ten gevolge van het toedienen van mineralen en het uitoefenen van de gewasbescherming, voedselveiligheid en arbeidsveiligheid.

Resultaten
Duurzame fruitteelt is essentieel voor het voortbestaan van de Nederlandse fruitteelt. De sector staat voor de uitdaging producten te produceren die voldoen aan de toekomstige eisen voor voedselveiligeheid en arbeidsomstandigheden. In een tweetal expert meetings is door een vijftigtal specialisten visie gevormd en richting gegeven aan wenselijke toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van duurzaamheid.

De resultaten van het werk staan verwoord in de openbare rapportage. Het document wordt in 2008 gebruikt voor de specifieke invulling onder zoek aanbesteed door het Productschap Tuinbouw en het LNV gewasgezondheidsprogramma (2009 2012) en andere mogelijkheden onderzoek aan te besteden

Related organisations

Related people

Researcher Dr. W.J. de Kogel
Project leader Drs. M.B.M. Ravesloot
Contact person J. Vink

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation