KNAW

Onderzoek

Masterplan “Duurzame Fruitteelt”

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Masterplan “Duurzame Fruitteelt”
Looptijd 2007 - onbekend
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/31677
Onderzoeknummer OND1330030
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Doel van dit project is het opstellen van een Masterplan Duurzame Fruitteelt . Hierin wordt een brede en integrale aanpak beschreven voor oplossingen en knelpunten op het gebied van duurzaamheid; met name milieubelasting ten gevolge van het toedienen van mineralen en het uitoefenen van de gewasbescherming, voedselveiligheid en arbeidsveiligheid.

Resultaten
Duurzame fruitteelt is essentieel voor het voortbestaan van de Nederlandse fruitteelt. De sector staat voor de uitdaging producten te produceren die voldoen aan de toekomstige eisen voor voedselveiligeheid en arbeidsomstandigheden. In een tweetal expert meetings is door een vijftigtal specialisten visie gevormd en richting gegeven aan wenselijke toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van duurzaamheid.

De resultaten van het werk staan verwoord in de openbare rapportage. Het document wordt in 2008 gebruikt voor de specifieke invulling onder zoek aanbesteed door het Productschap Tuinbouw en het LNV gewasgezondheidsprogramma (2009 2012) en andere mogelijkheden onderzoek aan te besteden

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Onderzoeker Dr. W.J. de Kogel
Projectleider Drs. M.B.M. Ravesloot
Contactpersoon J. Vink

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D70000 Economie en bedrijfskunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie