KNAW

Research

Growth arrest permanent plants

Pagina-navigatie:


Update content


Title Growth arrest permanent plants
Period 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1330068
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

De teelt van visueel aantrekkelijke planten, die veelal afgezet worden via de bloemenveiling, is de laatste jaren toegenomen. Probleem bij deze planten is dat ze vaak lang en slap zijn door te snelle groei. Behalve dat dergelijke planten voor de consument minder aantrekkelijk zijn, is het transport van deze planten minder efficiƫnt. Een manier om compacte (visueel aantrekkelijke) vaste planten te verkrijgen is via aanpassing van fosfaat- en watergift. In dit project is daarom onderzoek gedaan naar het bepalen van de optimale fosfaatgift voor dit doel. Met een lagere fosfaatgift kan tevens de bloei vertraagd worden, zodat gestuurd kan worden op afleverdatum. In 2006 is gestart met Delphiniumen Salvia, gevolgd door drie nieuwe gewassen in 2007.
Voortgang/resultaten
De voorlopige resultaten zijn verschenen in een tussenrapport.
Visueel aantrekkelijke vaste planten groeien vaak te snel en zijn daardoor slap en/of lang. In dit project is onderzocht of verlaging van de fosfaatgift een middel kan zijn als groeiremming in deze teelt. Uit dit onderzoek in de gewassen Delphinium, Digitalis, Lupine, Penstemon en Salvia is gebleken dat deze methode niet geschikt is. Een verlaagde fosfaatgift kan de groei van vaste planten wel sterk remmen, maar het sterk verlagen had ook een aantal belangrijke negatieve effecten op de bloei. Hoe lager de fosfaatgift, hoe minder en hoe dunnere bloemstengels gevormd werden; ook werd het bloeitijdstip vertraagd. Variatie van de fosfaatgift tijdens de teelt om deze negatieve effecten op te lossen hadden onvoldoende effect. Een fosfaatgift tussen 0,25 en 0,40 mmol per liter voedingsoplossing bleek optimaal. Dit project heeft wel verbeterde bemestingsadviezen opgeleverd voor deze teelt

Related organisations

Related people

Contact person H. van Gent

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation