KNAW

Onderzoek

Middelenonderzoek taxuskever

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Middelenonderzoek taxuskever
Looptijd 12 / 2003 - 04 / 2010
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/288979
URL http://edepot.wur.nl/288983
Onderzoeknummer OND1330084
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Taxuskever vormt al jaren een groot knelpunt in de teelt van veel boomkwekerijgewassen. De larven vreten voornamelijk aan wortels en wortelhals. In dit project worden in het laboratorium chemische en natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen tegen volwassen taxuskevers gescreend. Geschikte middelen die zicht op toelating hebben, worden vervolgens verder beproefd in het veld. Het project moet uiteindelijk een of meer middelen voor de praktijk opleveren. De werkgroep toelatingen boom- en vasteplantenteelt is nauw betrokken bij het project.
Dit project is in mei 2007 verlengd, omdat enkele middelen die beproefd zijn perspectief bieden. Deze middelen moeten echter nog in praktijktoetsen getest worden om effectief in te kunnen zetten. Daarnaast worden nog meer middelen gescreend en bij perspectief in het veld beproefd.
Voortgang/resultaten
Laboratoriumproeven:
In het laboratorium zijn 16 middelen getest op de werking via vraat en contact. Dit waren zowel toegelaten middelen, als perspectiefvolle middelen die nog in onderzoek zijn.
Veldproeven:
Van de best werkende worden in 2005 vijf middelen getest in oriƫnterende veldproeven bij kwekers. Het gaat om Curater (toegelaten onder glas), Dimethoaat (toegelaten), Dimilin (toegelaten) en twee (nog) niet toegelaten middelen.
In 2004 zijn in het laboratorium 16 middelen getest op de werking via vraat en contact. Dit waren zowel toegelaten middelen, als perspectiefvolle middelen. De meest perspectiefvolle middelen zijn in 2004, 2005 en 2006 getest op praktijkbedrijven.
In 2006 is er ook weer een laboratoriumscreening uitgevoerd, met zes nieuwe middelen (Curater, C, D, Dimethoaat, Dimilin en K) en een onbehandelde controle. Geen van de nieuwe middelen doodde kevers na een rechtstreekse bespuiting. Middel C en D zijn nog niet toegelaten.
- Middel C kwam als beste uit de bus en vertoonde in 2005 een goede werking en in 2006 een wisselende werking (in twee proeven werking, in 1 niet).
- Curater werkte in laboratorium goed maar vertoonde in het veld onvoldoende werking.
- Van middel D, K en Dimethoaat werd geen werking gevonden.
- Dimilin gaf geen doding van de kevers.
- Dimilin tast de vruchtbaarheid van de kevers aan, waardoor er minder larven komen.
Helaas is de toelatingshouder van plan om de formulering van middel C aan te passen, zodat op korte termijn geen toelating voor de boom- en vaste plantenteelt wordt verwacht. Problemen met taxuskevers nemen alleen maar toe.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Contactpersoon H. van Gent

Classificatie

D13000 Scheikunde
D18240 Bosbouw
D22100 Microbiologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie