KNAW

Research

Suppressing seed weed

Pagina-navigatie:


Update content


Title Suppressing seed weed
Period 2004 - unknown
Status Completed
Research number OND1330088
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Allelopathie is het door gewassen uitscheiden van stoffen, die een onkruidonderdrukkende werking hebben. Uit de literatuur is een groot aantal gewassen bekend die deze eigenschap bezit. In teelt van zaailingen van zowel bos- en haagplantsoen als rozen, kan toepassing van deze gewassen als tussengewas een alternatief zijn voor handmatig wieden. Mechanische onkruidbestrijding in jonge zaailingen kent veel beperkingen. In 2004 en 2005 zijn vier groenbemesters getoetst bij PPO, waarbij de werking geoptimaliseerd is. Daarna vinden demonstraties op praktijkbedrijven plaats.

Resultaten
Aanknopingspunten

Gedurende de teelt van de groenbemester kan een goed ontwikkeld gewas de groei, ontwikkelingen en de zaadproductie van onkruiden tegengaan. Als de geproduceerde biomassa is ingewerkt in de bodem kan het als gevolg van allelopatische en/of fysische effecten mogelijk de kieming, vestiging en vroege groei van onkruiden onderdrukken.

Veel plantensoorten produceren secundaire metabolieten die invloed hebben op de kieming en/of groei van andere planten, aangeduid als allelopathie. Allelochemische stoffen kunnen ook worden gevormd door omzetting van plantenstoffen door micro-organismen tijdens de vertering van gewasresten. Levende gewassen kunnen een direct allelopatisch effect hebben op onkruiden doordat ze allelochemische stoffen uitscheiden. De grootste hoeveelheid allelochemische stoffen komt vrij bij de vertering van de gewasresten.

Resultaten
De resultaten van het onderwerken van groenbemesters tegen onkruidkieming zijn niet erg perspectiefvol. De perspectieven zijn niet omgezet in een werkbaar systeem. Probleem bij een dusdanige inzet van groenbemesters is het duidelijke negatieve effect van de groenbemesters op de groei van de cultuurgewassen

Related organisations

Related people

Contact person H. van Gent

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation