KNAW

Onderzoek

Pratylenchus vulnus, wortellesieaaltje

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Pratylenchus vulnus, wortellesieaaltje
Looptijd 01 / 2003 - 12 / 2005
Status Afgesloten
URL http://edepot.wur.nl/291433
URL http://edepot.wur.nl/117595
Onderzoeknummer OND1330094
Leverancier gegevens Productschap Tuinbouw

Samenvatting

Beschrijving
Aantastingen door Pratylenchus vulnus of houtwortellesie-aaltje in gewassen als Buxus, Prunus, Magnolia en Mahonia, komen op vollegrondsbedrijven in de praktijk steeds vaker voor. Dit project had als doel gerichte oplossingen vinden voor het voorkomen of bestrijden van het aaltje. Op bedrijven zijn Tagetes, compost en biostimulatoren beproefd.

Resultaten
Tagetes had behalve een goede werking op Pratylenchus penetrans een goede werking op Pratylenchus vulnus. Een bestrijding van meer dan 90% bleek echter moeilijk haalbaar in de proeven, in tegenstelling tot wat in de literatuur wordt beweerd. In de proef kwam geen duidelijk verschil naar voren tussen onbehandeld en de toepassing van compost. Een combinatie van compost met biostimulatoren en Tagetes gaf een gemiddeld sterkere afname van het aaltal aaltjes dan wanneer alleen Tagetes wordt gebruikt. Het verschil was echter niet significant. Dat Picea 'Conica' geen waardplant is, was bekend. Gezien de afname van de aaltjes in alle proefvakken, vermoeden de onderzoekers dat Conica niet alleen geen waardplant is voor Pv, maar dat Conica de populatie sterk kan laten afnemen.

Betrokken organisaties

Classificatie

D18240 Bosbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie