KNAW

Research

Snails in aquatic plants

Pagina-navigatie:


Update content


Title Snails in aquatic plants
Period 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1330102
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Slakken kunnen grote schade veroorzaken in waterplanten, met name geldt dit voor poelslakken (Limnaea stagnalis)in gele plomp (Nuphar lutea).De schade bestaat uit gaatjes in de bladeren in het voorjaar. Hierdoor zijn planten (tijdelijk) onverkoopbaar juist op het moment dat er de meeste handel is. Momenteel worden slakken handmatig verwijderd maar dit lukt onvoldoende en is tijdrovend. In het project is gezocht naar oplossingen om slakkenschade in waterplanten te voorkomen. Eerst zijn laboratoriumtoetsen uitgevoerd met niet-chemische middelen, een aaltje en (chemische en biologische) middelen die de oppervlaktespanning verlagen. Poelslakken behoren tot de longslakken en gaan regelmatig naar de oppervlakte om lucht te happen. Wellicht dat oppervlaktespanningverlagende middelen dit verhinderen, waardoor de slakken dood gaan. De meest perspectiefvolle oplossingen zijn in het tweede jaar onder praktijkomstandigheden verder beproefd. Uiteindelijk resultaat is een advies voor kwekers.

Resultaten
Er is getoetst op twee planten nl. Nuphar lutea (gele plomp) en Nymphea Attraction (waterlelie). Nuphar is vooral gevoelig voor slakkenschade en Nymphea is een gevoelig voor eventuele fytotoxiciteit.

Middel A en B hebben beiden een goed bestrijdend effect op de slakken, maar bij beide middelen ging in effectieve concentraties tegen slakken ook de watervlooien dood. Middel B had daarbij ook een schadelijk effect op de planten. Nemaslug (aaltjes, Phasmarhabitis hermaphrodita) heeft een langzame maar goede werking. Zoals verwacht veroorzaakte Nemaslug geen sterfte bij watervlooien en schade aan de planten. Voor een goede werking is het nodig om het water in beweging te houden. Dit voorkomt dat de aaltjes uitzakken en geen contact kunnen maken met de slakken.

Verder onderzoek moet zich richten op technieken of methoden die het contact tussen aaltjes en slakken verbeteren. Zowel middel A als middel B zijn meststoffen en mogen dus niet worden geadviseerd tegen poelslakken. Nemaslug is gebaseerd op aaltjes en een biologisch middel; hiervoor is geen toelating nodig.

Related organisations

Related people

Contact person H. van Gent

Classification

D18140 Nature and landscape
D22400 Ecology

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation