KNAW

Research

Varieties-collection research hydrangea

Pagina-navigatie:


Update content


Title Varieties-collection research hydrangea
Period 2005 - unknown
Status Completed
Research number OND1330103
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Het project bestaat uit gebruiksonderzoek voor Hydrangea macrophylla en Hydrangea serrata. Cultivars van de genoemde soorten zijn door PPO Sector Bomen beoordeeld op geschiktheid als tuinplant. Daarbij is vooral gelet op ziektegevoeligheid, bloeirijkheid en vorstgevoeligheid.
Voortgang/resultaten
Aanpak
Gestart is met het verzamelen van een groot deel van het in Nederland verhandelde sortiment van Hydrangea macrophylla en serrata. Dit is aangevuld met nieuw materiaal uit Engeland en Frankrijk. In totaal zijn ruim 200 verschillende cultivars getest op gebruikswaarde als tuinplant onder Nederlandse omstandigheden. Het sortimentsonderzoek is uitgevoerd in twee fases. De eerste fase liep van 1990 tot 1997. Hierbij zijn ongeveer 150 verschillende planten/herkomsten verzameld. De planten waren vooral afkomstig van Nederlandse kwekerijen en zijn na vermeerdering op drie locaties aangeplant (Lelystad/klei pH 7,4, Boskoop/veen pH 5,9 en Horst/zand pH 6,3), steeds in 5 herhalingen. De tweede fase liep van 2000 tot 2003. In deze fase zijn 70 nieuwe planten beoordeeld, samen met 10 referentiecultivars van de eerste fase. Deze nieuwe planten waren voor het merendeel afkomstig van buitenlandse collecties, met name uit Holehird (Engeland) en Angers (Frankrijk). Het onderzoek in deze tweede fase is in principe op dezelfde manier opgezet als in de eerste fase. Om budgettaire redenen zijn maar twee locaties gebruikt (zand en veen) en is de collectie op elke locatie in drievoud opgeplant.
Aan de hand van de resultaten - en van een door de KVBC uitgevoerde sterrenkeuring - is een aanbevolen sortiment samengesteld. Van alle testresultaten is een overzicht gemaakt. Daarnaast is het gehele sortiment weergegeven met de volledige plantbeschrijvingen.
Resultaten
De planten zijn beoordeeld op vorstschade, bloeirijkheid (vooral bepaald door nachtvorstsschade) en gevoeligheid voor drie ziektes en plagen: bladvlekkenziekte (Phoma exigua), meeldauw (Micropsphaera polonica) en spintmijt (Tetranychus urticae). Daarnaast zijn waarnemingen gedaan aan het uiterlijk van de planten, zoals hoogte, bladkleur, vorm en afmeting van de bloeiwijze, bloemkleur, etc. Diverse keren zijn de twee studieclubs Hydrangea en de keuringscommissie van de KVBC bij de proeven geweest om te keuren. Van de meeste cultivars is herbariummateriaal verzameld en ingelegd. Dit ligt opgeslagen in het Herbarium Vadense te Wageningen. Van elke cultivar is beeldmateriaal gemaakt en bovendien is een referentiecollectie samengesteld. Deze collectie is in zijn geheel overgedragen aan de botanische tuinen van Wageningen. Tevens heeft de fa. Esveld planten gekregen en stek genomen ter aanvulling van hun Nederlandse Plantencollectie Hydrangea. De resultaten zijn gepubliceerd in vakbladen (Dendroflora 40 van 2003: Hydrangea macrophylla en serrata Sortimentsonderzoek en keuringsrapport, Tuin&Landschap 21 van 2004: Hydrangea macrophylla en H. serrata getoetst en beproefd en De Boomkwekerij 46 van 2004: Het beste van Hydrangea macrophylla en H. serrata). De resultaten zijn tevens opgenomen in de sierteeltdatabase PlantScope, (www.plantscope.nl) en er is een eindrapport gemaakt.

Related organisations

Related people

Contact person H. van Gent

Classification

D18240 Forestry
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation