KNAW

Research

Thrips control

Pagina-navigatie:


Update content


Title Thrips control
Period 2006 - unknown
Status Completed
Research number OND1330107
Data Supplier Productschap Tuinbouw

Abstract (NL)

Beschrijving
Diverse soorten trips kunnen schade veroorzaken aan vele gewassen, zowel in buiten- als binnenteelten (w.o. Acer, Asclepias, Choysia, Clematis, Daphne, Dendranthema, Fraxinus, Fuchsia, Magnolia, Photinia, Rhododendron, Rosa, Syringa, Viburnum). Bestrijding met het middel Conserve lukt goed, maar om de geïntegreerde gewasbescherming niet afhankelijk te laten zijn van één chemisch middel, is het raadzaam om een meer duurzame bestrijdingsmethode te ontwikkelen. In het project is de roofmijt Amblyseius andersoni in verschillende gewassen op praktijkbedrijven beproefd.

Resultaten
Natuurlijke vijanden

Biologische bestrijding van trips gebeurt momenteel op kleine schaal met de roofmijt Neoseiulus cucumeris en de roofwants Orius spp. PPO sector Bomen heeft goede ervaringen met de nieuwe roofmijt Amblyseius andersoni als biologisch bestrijder van buxustopmijt en spint. De tripsgevoelige gewassen waarop Amblyseius andersoni is gevonden, zijn: Allium, Clematis, Fraxinus, Fuchsia, Magnolia, Prunus, Rhododendron, Rosa, Syringa, Viburnum, Vitis. Amblyseius andersoni eet spint-, roest- en galmijten, stuifmeel, schimmelsporen en ook trips. Dit is gebleken uit eigen waarneming en wordt door diverse publicaties bevestigd. In recente publicaties over Amblyseius andersoni en trips wordt aangetoond dat Amblyseius andersoni in heel verschillende gewassen (prei, paprika) een bestrijdend effect heeft op trips. In de glastuinbouw is tot op heden de inheemse roofmijt Neoseiulus cucumeris de standaard roofmijt tegen trips. Deze roofmijt wordt bij de bemonsteringen in boomkwekerijgewassen echter zelden gevonden, in tegenstelling tot Amblyseius andersoni.

Toepassing roofmijt Amblyseius andersoni
Amblyseius andersoni eet op boomkwekerijgewassen onder andere californische trips Frankliniella occidentalis, maar ook de grote ligustertrips Dendrothrips ornatus. Om deze plagen onder controle te houden moeten de roofmijten wel voorbehoedend worden uitgezet. Een bestaande tripsaantasting is met roofmijten niet op korte termijn onder controle te krijgen. Tripsnimfen zijn voor roofmijten een tamelijk grote prooi, waardoor ze er op een dag maar enkele zullen doden. Er wordt standaard uitgegaan van een dosis van 100 roofmijten per m2 (gebaseerd op ervaring uit de glastuinbouw). Met een hoge dichtheid aan roofmijten ontstaat een soort overkill situatie, waardoor meer trips wordt gedood. Is er weinig trips dan is dat voor een weinig kieskeurige roofmijt ook geen probleem, er vrijwel altijd wel iets eetbaars te vinden.

Perspectief
De roofmijt Amblyseius andersoni is met ingang van 2006 als biologische bestrijder van spint en trips door Syngenta in de handel gebracht, in 2007 gevolgd door Biobest. Er zijn voor deze roofmijt tegen trips in de boomkwekerij betere perspectieven dan de roofmijt Neoseiulus cucumeris, die tot voor kort als standaardbestrijder van trips is gebruikt. Omdat de nieuwe exoot Amblyseius swirskii in buitengewassen niet kan overwinteren heeft Amblyseius andersoni ook een pré boven A. swirskii

Related organisations

Related people

Contact person H. van Gent

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation