KNAW

Research

Versatile coordination behaviour of cyclopentadienyl-arene ligands on...

Pagina-navigatie:


Update content


Title Versatile coordination behaviour of cyclopentadienyl-arene ligands on early transition metals
Period 01 / 2004 - 06 / 2008
Status Completed
Dissertation Yes
Research number OND1330136

Abstract (NL)

Lineaire á-olefines (CnH2n) met ketenlengtes (n) tussen 4 en 20 koolstofatomen worden op grote schaal gebruikt in de productie van plastics, smeer- en wasmiddelen. Daarnaast zijn ze een belangrijke uitgangsstof voor de synthese van meer complexe moleculen. Een in de industrie veelgebruikte methode om deze á-olefines te maken betreft de katalytische oligomerisatie van etheen (C2H4). In de meeste gevallen levert dit een mengsel op van á-olefines met verschillende ketenlengtes, waarna het gewenste product gescheiden moet worden van de rest: een ingewikkeld en kostbaar proces. In de laatste jaren zijn katalysatoren ontwikkeld die in staat zijn selectief 1-hexeen en/of 1-octeen (n = 6 en 8, respectievelijk) te produceren, de meeste daarvan gebaseerd op het giftige metaal chroom. Edwin Otten onderzocht een klasse van monocyclopentadienyl titanium katalysatoren die eveneens etheen met hoge selectiviteit omzet in 1-hexeen. Dit werkt alleen als er een areen-substituent aanwezig is op het cyclopentadienyl ligand; in alle andere gevallen wordt het plastic polyetheen gevormd. Een mogelijke verklaring is dat de interactie tussen de areen en het metaalcentrum ervoor zorgt dat de reactie met etheen via een ander mechanisme verloopt. Otten bekeek de manier waarop de areen aan het metaal bindt, hoe de sterkte van dergelijke interacties te sturen is en wat de invloed daarvan is op de katalyse. De resultaten laten zien dat ongebruikelijke (zeer reactieve) metaal-complexen gestabiliseerd worden door interactie met de areen. Dit biedt perspectief voor de ontwikkeling van nieuwe katalysatoren.

Related organisations

Related people

Supervisor Prof.dr. B. Hessen
Doctoral/PhD student Dr. E. (Edwin) Otten

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation