KNAW

Research

Smart control

Pagina-navigatie:


Update content


Title Smart control
Period 2007 - 2008
Status Completed
Research number OND1330164
Data Supplier DLV

Abstract (NL)

Het nieuwe mestbeleid leidt tot extra kosten voor afzet van dierlijke mest en hogere kunstmestkosten bij veehouders enerzijds en tot minder gewasgroei door minder aanvoer van organische stof en meststoffen anderzijds bij tuinders. Door nu in onderlinge samenwerking te komen tot een optimale mineralenbenutting en aanwending in de regio Zundert, ontstaat een win-win situatie voor zowel veehouder als tuinder.

Related organisations

Other involved organisations

ZLTO
Rabobank
LIB
Boomtelers
Veehouders
Aardbeientelers

Related people

Contact person Ing. C. Oele

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation