KNAW

Onderzoek

Komkommer monitoring

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Komkommer monitoring
Looptijd 01 / 2006 - onbekend
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1330658

Samenvatting

Doel:
Het voorstel beoogt verschillende doelstellingen:
- Praktijktest van kwantitatieve multiplex detectie in de teelt van komkommer ontwikkelen waarbij de detectie onderdeel vormt van een monitoring/adviessysteem.
- Het vaststellen van pathogene / antagonistische populaties in het recirculerende water (aansluiten bij komkommer onderzoek binnen thema 0.03 (Pythium/Lysobacter).

Werkwijze:
Werkplan is voortzetting van het onderzoek (gestart in 2006 en voortgezet in 2007).

- De ontwikkelde probes in 2006 en 2007 zullen worden ingezet om het multiplex detectie principe uit te testen op zoveel mogelijk praktijkmonsters of monsters uit lopende projecten met komkommer. Daarnaast zal ook naast Pythium aphanidermatum, Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum worden meegenomen als doelorganisme.
- Zowel monsters uit praktijkbedrijven als ook uit lopende proeven van WUR Glastuinbouw zullen worden meegenomen in dit project. Het uiteindelijke aantal is moeilijk in te schatten.
- Ook zal aandacht besteed worden aan de plaats waar het monster wordt genomen.
- De schade veroorzaakt door de pathogenen zal ook worden geregistreerd.
- Het in het kader van het EU life project (CEPE) opgezette database systeem zal worden aangevuld met gegevens uit dit project. Het monitoren van praktijkbedrijven, waarbij kwantitatieve multiplex detectie van pathogenen in water uitgevoerd wordt, vormen zo de basis voor een advies wat in een automatisch adviessysteem gegenereerd wordt.
- Binnen het thema 003 wordt een kasproef bij komkommer gepland waarbij biologische bestrijders ingezet worden tegen ziekten. Door middel van kwantitatieve multiplex detectie zal zowel het niveau van de ziekteverwekker als het niveau van de bestrijder gevolgd worden.

Resultaten:
Gewenste eindproducten
(onderzoek, onderwijs, kenniscirculatie)

- Moleculaire (multiplex) analyse monsters uit andere komkommer projecten WUR Glastuinbouw/ praktijkbedrijven.
- Demonstratie van de werking van multiplex detectie van ziekteverwekkers als onderdeel van een beheersplan. Het in het kader van het EU Life project ontwikkelde adviessysteem zal verder worden aangevuld en gevalideerd. Het systeem zal een advies voor de telers genereren op basis van een monitor uitslag. Dit adviessysteem kan op termijn uitgebreid worden naar andere gewassen in de glastuinbouw mits goede schadedrempel gegevens beschikbaar komen.
- Meetresultaten ziekteverwekker en biologische bestrijder in kasproef komkommer (thema 003).

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Modern and fast detection methods offer the growers possibilities for monitoring of pathogens as part of a decision support system. It is important that technological possibilities are translated into practical applications with an added value for the grower.
Detection methods offer also possibilities to follow on research level pathogen (e.g. Pythium cucumber and the biological control agent (e.g. Lysobacter, Trichoderma).
PRI has developed a number of new tools for detection of different pathogens and biological control agents. Both qualitative and quantitative measurements are possible now.

Research objectives:
Recently a multiplex detection system was developed and will be tested in this project both on a qualitative and also quantitative level. Samples from an EU project but also from other cucumber projects will be used for this purpose.

Results and products:
The results of the analyses form the basis for advice which will be generated in an automatic advice system. The different target pathogens will be selected carefully.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. P.J.M. Bonants

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie