KNAW

Onderzoek

Invloed van ruwe celstof- en methioninegehalte op resultaten van biologische vleeskuikens

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Invloed van ruwe celstof- en methioninegehalte op resultaten van biologische vleeskuikens
Looptijd 01 / 2008 - 12 / 2008
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1330666

Samenvatting

Doel:
Het doel van het beoogde onderzoek is:
1. Het bestuderen van het effect van het ruwe celstofgehalte van het voer op de technische resultaten, uitwendige kwaliteit en slachtresultaten van biologische kuikens
2. Het bestuderen van het effect van het methioninegehalte op de technische resultaten, uitwendige kwaliteit en slachtresultaten van biologische kuikens
Het uiteindelijke doel van dit project is om te komen tot een 100% biologisch voer dat goede technische resultaten geeft en het welzijn en de gezondheid van het dier niet aantast, zonder dat de voerkosten sterk omhoog gaan. Bovendien mag er geen afbreuk worden gedaan op het natuurlijke kringloopprincipe van het biologische houderijsysteem.
Werkwijze:
Algemeen
Het onderzoek wordt uitgevoerd met 300 haan- en 300 henkuikens JA957 kuikens. De dieren worden in groepen van 10 dieren gehuisvest in grondkooien de één afdeling van stal P4 op Het Spelderholt te Lelystad. Het onderzoek omvat het leeftijdstraject van 0 70 dagen. Binnen het experiment is ruimte voor zes proefvoerbehandelingen. In eerste instantie wordt er gedacht aan een studie met 2 methionine- en 3 ruwe celstofniveau s. De invulling van de proefbehandelingen zal in nauw overleg met de sector(vertegenwoordigers) geschieden. De volgende waarnemingen zullen worden verricht:
- Technische resultaten (groei, voerverbruik en uitval) op 4 en 8 weken leeftijd en bij aflevering.
- Exterieurbeoordeling (borstirritaties, dijkrassen, brandhakken, voetzoolaandoeningen en de mate van bevuiling van de dieren) voor afleveren.
- Slachtrendementen (griller, vleugel, borst (filet), poot en rug).
Datum en omschrijving fases en go/no go momenten
- Februari Maart 2008: Overleg met sectorvertegenwoordigers en veevoedersector m.b.t. invulling behandelingen / samenstelling voeders.
- Maart 2008: Praktische voorbereiding proef
Go / No Go: op basis van de analyseresultaten voeders al of niet start dierexperimenteel onderzoek.
- April juni 2008: Dierexperiment
- Juni november 2008: Verwerking resultaten en rapportage (rapport + artikel pluimveehouderij)
In samenwerking met de beide sectorvertegenwoordigers en veevoedersector wordt invulling gegeven aan de proefbehandelingen / voeders.
Resultaten:
Oktober / November 2008: de eindrapportage en een artikel zijn gereed.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
In the near future, organic broiler diets have to be composed for 100 % of ingredients of organic origin. At this moment it is still allowed to add 15 % conventional feed ingredients in organic broiler diets. Possible problems of broiler diets with 100% organic feed ingredients are: 1) the low methionine level and 2) the high crude fibre level.
Research objectives:
Short term: To investigate the effect of crude fibre and methionine level in feed on performance, slaughter yield and animal welfare parameters (external quality and gait score) of organic broilers  Long term: The use of a 100 % organic feed, with no adverse effect on the performance results, slaughter yields and animal welfare of broiler chickens.
Results and products:
The results of this study will be a report and an article with the results of the trial.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ing. T. Veldkamp

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D22600 Dierkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie