KNAW

Research

Fertilizer use after tear of grassland

Pagina-navigatie:


Update content


Title Fertilizer use after tear of grassland
Period 01 / 2008 - unknown
Status Completed
Research number OND1330680

Abstract

Research objectives:
- to develop a soil test to quantify nitrogen mineralization from ploughed grassland
- to develop a fertilizer recommendation for crops grown after ploughing grassland, based on a soil test

Results and products:
- a soil test to quantify nitrogen mineralization from ploughed grassland
- a fertilizer recommendation for crops grown after ploughing grassland, based on a soil test
- reports and publications presenting the results of the experiments

Abstract (NL)

Doel:
Het verkrijgen van een methode van bodemanalyse om de stikstofmineralisatie uit gescheurd grasland te voorspellen;
Het verkrijgen van een methode waarmee laboratoria adviezen kunnen geven over de bemesting van het gewas ( bemestingsadvies ) dat na het vernietigen van grasland wordt geteeld. Dit bemestingsadvies is gebaseerd op de bodemanalyses van minerale N en N-mineralisatie;

Werkwijze:
In 2006 en 2007 zijn laboratorium- en veldproeven (proeven met aardappel en maïs op zand ; tulp en aardappel op klei). Een deel van de proeven loopt tot eind 2007. Begin 2008 zal een synthese worden gemaakt van alle resultaten van de proeven en de gegevens van deskstudies. Uiteindelijk wordt een methode ( bemestingsadvies ) gepresenteerd waarmee laboratoria adviezen kunnen geven over de bemesting van het gewas dat na het vernietigen van grasland wordt geteeld.

Op verzoek van LNV zal in het eind rapport ook een overzicht worden opgenomen over de grootte van mineralisatie die optreedt na het scheuren van grasland (op basis van literatuur en gegevens van de proeven). Deze gegevens kunnen worden gebruikt bij het afleiden van bemestingsadviezen voor de teelt van gewassen die na grasland worden geteeld, zoals maïs.

Resultaten:

Informatieblad Voorjaar 2008
E-news bericht Voorjaar 2008
Methode ( bemestingsadvies ) waarmee laboratoria adviezen kunnen geven over de bemesting van het gewas dat na het vernietigen van grasland wordt geteeld Voorjaar 2008
publicatie bemestingsadvies Voorjaar 2008.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. G.L. Velthof

Related research (upper level)

Classification

D18130 Soil
D18210 Agriculture and horticulture
D42000 Political and administrative sciences

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation