KNAW

Research

BO-07-010: Functional agrobiodiversity

Pagina-navigatie:


Update content


Title BO-07-010: Functional agrobiodiversity
Period 01 / 2008 - unknown
Status Current
Research number OND1330707

Abstract

Research within this program is focused on a further improvement the sustainability of agriculture. Functional agrobiodiversity is seen as the key factor. It is defined as all biodiversity on and around the farm that direct or indirectly supports crop production. It is anticipated that a targeted stimulation of functional biodiversity will improve the resilience of the production system, resulting in less problems with pests and diseases as well as a smaller burden on the environment. Also, measures that stimulate soil life will enhance soil structure and fertility.

The objective is to compare the effectiveness of some relevant measures, and to come to advisory conclusions that are applicable in daily farming practice and management of green-blue veining. Six research projects have been formulated to address the questions formulated by the Ministry of agriculture. These include not only experimental research in the field but also analysis of databases and literature. The research carried out in this program is closely linked to the LTO project on functional agrobiodiversity and through this project there is a direct link to farmers in the Netherlands.

Communication is a very important aspect of this functional agrobiodiversity program. Many stakeholders (ministries of agriculture and VROM, provinces, LTO, etc.) are involved. Good communication, also to groups dealing with education is important to ensure that future farmers will start considering functional agrobiodiversity as a powerful tool in their production process.

Publications of this programme are available Here

Abstract (NL)

Doel:
Onderzoek dat binnen dit programma wordt uitgevoerd is gericht op een betere benutting van agrobiodiversiteit, met als doel de productiemethoden in de landbouw nog duurzamer te maken dan ze al zijn.
Functionele agrobiodiversiteit (fab)speelt hierin een sleutelrol. Hieronder verstaan we alle biodiversiteit op en rondom een bedrijf die direct of indirect een rol speelt bij de ondersteuning van teelten. Het is de verwachting dat we door deze biodiversiteit gericht te stimuleren de natuurlijke weerbaarheid van het productiesysteem kunnen verbeteren, waardoor we minder last zullen hebben van ziekten en plagen en het milieu minder wordt belast.
Ook draagt fab bij aan de natuurlijke bodemvruchtbaarheid door regulatie van opbouw en afbraak van organische stof en het bevorderen van een goede structuur en waterhuishouding.

Werkwijze:
Het onderzoek binnen dit programma is primair gericht op de ontwikkeling van praktisch toepasbare kennis voor boeren en landschapbeheerders. Hierbij staan het handelingsperspectief van de boer en beheerder centraal.
De vraag is hoe zij met specifieke maatregelen de gunstige soorten kunnen stimuleren en de nadelige soorten kunnen remmen. Om op de in het programma van eisen gestelde vragen een antwoord te kunnen geven zijn 6 projecten geformuleerd. Hierbij wordt zowel nieuw experimenteel en beschrijvend onderzoek in het veld uitgevoerd, als ook analyse van bestaande databestanden en vak- dan wel wetenschappelijke literatuur. Het onderzoek staat niet op zichzelf, maar is nauw gekoppeld met het LTO-project Functionele AgroBiodiversiteit 2 (FAB2), waardoor de link met de landbouwpraktijk gewaarborgd is. Inhoudelijk sluiten de projecten binnen FAB2 en dit programma op elkaar aan.


Publicaties bij dit programma zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr. B. Vosman

Related research (upper level)

Classification

D18210 Agriculture and horticulture
D22500 Botany

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation