KNAW

Onderzoek

Het meetbaar en zichtbaar maken van de relatie tussen fysiologische...

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Het meetbaar en zichtbaar maken van de relatie tussen fysiologische vitaliteit en robuustheid en gastheer-pathogeen interacties
Looptijd 01 / 2006 - 12 / 2008
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1330795

Samenvatting

Onderzoek doen naar de gastheerresponsen in de darm na primaire infectie of na herinfectie. Dit om het verschil in gastheer respons in kaart te kunnen brengen tussen primaire infectie en herinfectie.  Bij een homologe herinfectie is een ander gastheer proces aan de gang in vergelijking met een primaire infectie, door de primaire infectie is namelijk een deel bescherming opgetreden waardor een secundaire homologe infectie anders verloopt.  Binnen dit project wordt ook onderzoek gedaan naar gastheer reactie als een of meerdere Eimeria stammen met verschillende virulentie en aanhechtingslocatie de darm binnen komen. De doelstelling hier achter is om te onderzoeken of de gastheer op darmniveau verschil in respons vertoont tussen enkele of meerdere Eimeria infecties. In beide modellen wordt gebruik gemaakt van Eimeria soorten. Uit andere darmgezondheidsprojecten zijn gen expressie profielen geïdentificeerd die correleren met darmgezondheid. Met name worden deze genen specifiek bestudeerd in de kip na challenge met verschillende pathogene. De vraagstelling die binnen dit project wordt gesteld is waarom de kip een beschermende respons geeft na een homologe herinfectie met Eimeria en waarom dezelfde gastheer geen beschermende response geeft na een heterologe Eimeria besmetting. Dus het verschil tussen gastheer reactie na een homologe secundaire en na heterologe secundaire infectie wordt verder onderzocht. Eerst hebben we onderzocht of er inderdaad een beschermende respons optreedt na homologe herinfectie en niet na heterologe herinfectie. Dit is bepaald met een Specifieke Eimeria q-PCR op darmniveau. Inderdaad wordt er geen Eimeria DNA gevonden na een homologe infectie terwijl na een heterologe infectie wel Eimeria DNA in de darm gevonden werd. Om het verschil tussen een beschermende respons te bepalen zijn verschillende manieren van onderzoek gekozen. Een richting is aan de hand van literatuur gegevens een hypothese vormen en de andere richting is door pathways te analyseren met resultaten van gen expressie verschillen die uit een wholegenome array experimenten komen. Uit de literatuur verkenning hebben we twee hypothese als belangrijk gedefinieerd. Deze twee hypothese hebben we getoetst. De reden om voor deze twee hypothese te kiezen was onder andere het feit dat ze alle twee op het dier materiaal wat er lag getoetst konden worden.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr. J.M.J. Rebel

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18220 Veeteelt
D21700 Fysiologie

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie