KNAW

Research

Animal husbandry networks, 4 year results and communication

Pagina-navigatie:


Update content


Title Animal husbandry networks, 4 year results and communication
Period 01 / 2008 - 12 / 2008
Status Completed
Research number OND1330835

Abstract

Research objectives:
This project analyses the results of 4 year supporting animal husbandry networks. Communication of the results with special groups of interest (see article 7) is one of the main activities. The Free Actor Network (FAN) approach and the tools are published on the internet, for a longer period after this project has ended. Hosting, for example by the Wageningen UR Agrocenter of sustainable entrepreneurship is one of the options. Communication strategy used in 2007 will be continued during this project.

Abstract (NL)

Doel:
- Het communiceren van de eindresultaten van de in 2007 begeleide netwerken.
- Het verwerken/analyseren van de resultaten van 4 jaar NidV.
- Het beschrijven en beschikbaar stellen van de resultaten voor de genoemde doelgroepen.

Werkwijze:
De resultaten van de afzonderlijke netwerken die t/m 2006 begeleid zijn, zijn reeds voldoende gecommuniceerd. De resultaten van de 60 netwerken die in 2007 begeleid worden, worden in 2007 grotendeels gecommuniceerd. De begeleiding van de netwerken eindigt eind december 2007. De verwerking en het communiceren van de (laatste) resultaten en learning histories van deze netwerken kunnen niet volledig gerealiseerd worden in 2007. Daarvoor is de periode januari tot maart 2008 nodig. (1)

De NidV-programmaresultaten worden in een reeks van publicaties gepresenteerd. Daarmee is medio 2007 gestart. Tot op dit moment zijn 3 rapporten verschenen (Netwerken met vrije actoren, Netwerkgereedschap voor vrije actoren, Leergeschiedenissen 2006), een special bij het vakblad V-Focus, een brochure over de vrije actor rol en een congresbijdrage (FAN approach) september 2007.

In voorbereiding zijn:

- Rapport 4 met verhalen van diverse actoren in 4 jaar NidV (verschijnt december 2007)
- Learning histories netwerken 2007 (verschijnt februari 2008) (2)
- Eindrapportage met o.a. analyses van kennisdoorwerking, nieuwe verbindingen, geselecteerde, afgewezen en afgevallen netwerken, etc. Diverse beschrijvingen: vraagarticulatie via tender, beoordelingsmethodiek, etc. Aanbevelingen aan LNV m.b.t. aanpassingen van de regeling Praktijknetwerken Veehouderij (aanvullend verzoek van LNV), diverse communicatieproducten. Naast een hardcopy rapport wordt ook gewerkt aan een digitaal communicatieproduct dat met beperkt beheersinspanning door bijvoorbeed het WUR AgroCenter Duurzaam Ondernemen gedurende lange tijd beschikbaar is voor actoren die de netwerkwerkwijze en bijbehorende methodieken willen toepassen (3).
- Wetenschappelijke artikelen en bijdragen aan congressen in 2008. Het grootste deel van de werkzaamheden wordt uitgevoerd in 2007, een beperkt deel in januari-februari 2008 (4). De werkzaamheden die na maart 2008 uitgvoerd worden, worden niet uit dit project gefinancierd.

De activiteiten (1), (2), (3) en (4) worden in dit project uitgevoerd.
N.B. in 2007 is het project Borging en Verankering (B+V) gestart. Dit project identificeert belangrijke actoren die mee kunnen helpen om de netwerkwerkwijze tot traditie te maken. In workshops en bilaterale overleggen worden verbindingen gelegd, NidV-resultaten en -methodieken gedeeld. B+V realiseert ook het verankeren van het beheer van de methodieken. Deze werkzaamheden vallen niet onder dit project.

Resultaten:
- Rapport met Leergeschiedenissen 2007 van de netwerken die in 2007 zijn begeleid,
- Eindrapportage over 4 jaar NidV (hardcopy),
- Tool op internet waarmee de resultaten van 4 jaar NidV langdurig beschikbaar blijven.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Researcher Ir. B.W. Zaalmink
Project leader Ir. M. Vrolijk

Related research (upper level)

Classification

D18220 Animal husbandry

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation