KNAW

Research

Participation in knowledge network of growers of organic nurserystock

Pagina-navigatie:


Update content


Title Participation in knowledge network of growers of organic nurserystock
Period 01 / 2008 - 12 / 2010
Status Completed
Research number OND1330909

Abstract

Description:
The cultivation of organic nursery stock is a relatively small but steadily growing activity. Communication between researcher and growers is essential to achieve efficient and relevant knowledge transfer.

Research objectives:
This project organises the knowledge transfer among organic nursery stock growers and between growers and researchers. The main objective for participating in this project is the knowledge transfer from research to the growers.

Results and products:
Hand outs to answer questions from growers and contribution to dispersal of knowledge from research relevant to organic nursery stock production.

Abstract (NL)

Doel:
Een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de biologische boomkwekerijsector door actieve deelname aan het bedrijfsnetwerk. Een belangrijk aspect hierbij is aan te geven wat er over de besproken thema s vanuit het onderzoek bekend is.

Werkwijze:
Een PPO-vertegenwoordiger neemt deel aan de bijeenkomsten en draagt bij aan de opstelling en uitvoering van de kennisagenda. De projectleider zorgt voor kennisinput bij de ontwikkeling en invulling van communicatiemiddelen en de agenda en discussie tijdens bijeenkomsten. Hij/zij informeert het bedrijvennetwerk over het verloop en de resultaten van actueel en relevant onderzoek. Nieuwe kennisvragen worden gesignaleerd. Kennisvragen van beperkte omvang zullen uitgezocht worden. Kennisvragen die onderzoek vereisen zullen meegenomen worden in de onderzoeksagenda.
Planning
Najaar 2008: Vorming van het werkplan/activiteitenplan in overleg met het bedrijvennetwerk. Heel 2009: Uitvoering werkplan.

Resultaten
- Antwoord op diverse vragen van het netwerk, mondeling of in de vorm van een hand-out
- Bijdrage aan communicatiemiddelen voor het bedrijfsnetwerk
- Berichten voor websites en nieuwsbrieven

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Related organisations

Related people

Project leader Dr.ir. H. van Reuler

Related research (upper level)

Classification

D18240 Forestry
D70000 Economics and Business Administration

Go to page top
Go back to contents
Go back to site navigation