KNAW

Onderzoek

Ui en mycorrhiza's in relatie tot wortelstelsel en weerbaarheid tegen fusariumschimmels.

Pagina-navigatie:


Wijzig gegevens


Titel Ui en mycorrhiza's in relatie tot wortelstelsel en weerbaarheid tegen fusariumschimmels.
Looptijd 01 / 2008 - 12 / 2011
Status Afgesloten
Onderzoeknummer OND1330952

Samenvatting

Doel:
Het doel van het project is om inzicht te krijgen in de relatie tussen mycorrhiza-interactie, ontwikkeling van het wortelstelsel en resistentie tegen Fusarium voor de veredeling van uien voor teelt onder low input-omstandigheden. Met andere woorden 'als je resistentie tegen Fusarium weet in te kruisen heb je dan een probleem met je interactie met mycorrhizas - waardoor je problemen krijgt met groei en nutrientenopname .

Werkwijze:

2008
0 Veldexperimenten met materiaal onderzoekspopulatie en mycorrhiza s (100 k )
0 Projectteambijeenkomsten, rapportages, publicaties en overige communicatie (10 k )
2009
0 Kasproeven met de onderzoekspopulatie en verschillende Fusarium-isolaten (65 k )
0 Start wortelonderzoek (40 k )
0 Start onderzoek kolonisatie in relatie tot productie van bepaalde stoffen (10 k )
- Projectteambijeenkomsten, rapportages, publicaties en overige communicatie (10 k )
2010
0 Veldexperimenten onder biologische omstandigheden met Fusarium (50 k )
0 Vervolg wortelonderzoek (65 k )
0 Vervolg onderzoek kolonisatie in relatie tot productie van bepaalde stoffen (20 k )
0 Projectteambijeenkomsten, rapportages, publicaties en overige communicatie (10 k )
2011
0 Veldexperimenten onder biologisch met Fusarium en relatie met mycorrhiza s (75 k )
0 Projectteambijeenkomsten, rapportages, publicaties en overige communicatie (15 k )

Go/no go:
Voor het wortelonderzoek: als blijkt dat de resultaten uit de veldproef niet correleren met de resultaten uit de pottenproef dan zal dit onderdeel van het onderzoek in 2010 niet worden voortgezet.

Resultaten:
- Inzicht in de relatie tussen mycorrhiza s, wortelstelsel en resistentie tegen Fusarium (december 2011)
- Inzicht in de gewenste combinatie van eigenschappen voor de veredeling en teelt van uien onder biologische omstandigheden (december 2011).
- Inzicht in mechanisme van mycorrhizarespons (december 2010).
- Gekarakteriseerde genotypen die gebruikt kunnen worden in de uienveredeling voor biologisch.
- Kennisvermeerdering, wetenschappelijke en populaire publicaties.

Publicaties bij dit project zijn beschikbaar via deze Link

Samenvatting (EN)

Description:
Onions need a huge amount of fertilizer in order to obtain a good yield due to their meager and inefficient root system. As a result onion is very sensitive to drought. Also the uptake of nutrients, especially phosphate is limited. For low-input systems, such as organic agriculture, plants need to be good nutrient scavengers. Soil fungi, such as arbuscular mycorrhiza fungi, can increase the uptake of phosphate by colonizing onion roots and forming a network of fungal hyphae in the soil. Large rooting systems will help to improve the uptake of nutrients. A large rooting system may also be involved in resistance to Fusarium basal rot, a disease that is occurring more often in the Netherlands, especially in warm and dry summers.

Research objectives:
The aim of the project is to get a better understanding of the relationship between mycorrhiza-interaction, rooting system and fusarium resistance for the breeding of onions under low input conditions. In other words: if plants become resistant to Fusarium basal rot, does this result in difficulties with mycorrhiza-interactions, giving problems with growth and nutrient uptake?

Results and products:
The result of this project is knowledge on the relationship between mycorrhiza-interaction, rooting system and fusarium resistance in onion. The products are specified genotypes for the use in breeding companies characterized for growth under low input conditions having a good interaction with mycorrhizal fungi, a well developed rooting system and resistance to Fusarium basal rot. Furthermore, scientific papers describing the results of this research will be published.

Betrokken organisaties

Betrokken personen

Projectleider Dr.ir. O.E. Scholten

Bovenliggende onderzoeksactiviteit(en)

Classificatie

D18210 Landbouw en tuinbouw
D22500 Plantkunde

Omhoog
Ga terug naar de inhoud
Ga terug naar de site navigatie